เนื้อเพลง เติมใจให้กัน – จิรพรรณ อังศวานนท์

เพลง : เติมใจให้กัน

ศิลปิน : จิรพรรณ อังศวานนท์

เนื้อเพลง :

ตอบใจตัวเองมานาน

แอบรอคอยเธอก็รู้

อยากให้เธอลองตรองดู

ในความทรงจำ…เก็บไว้

ต่างคนมีทางต้องเดิน

อาจมีเวลาต้องไกล

หนึ่งคนยังคงคอยใจ

ยังคงคอยไปอย่างนั้น

อยู่ไกลเกินครึ่งฟ้า

หากยังมีใจถึงกัน

จะโยงใยความสัมพันธ์

จนมาพบกันใกล้ตา

ต่อเติมแรงใจเมื่อท้อ

แบ่งปันในยามทุกข์ตรม ไม่หวั่น

ต่างคนเติมใจให้กัน

เติมใจซึ่งกัน จนเต็ม

( ซำทั้งเพลง )

( ซ้ำ * และ ** )

ต่างคนเติมใจให้กัน เติมใจซึ่งกัน จนเต็ม

Be the first to like.
loading...