เนื้อเพลง เพื่อน – grand ex

เพลง : เพื่อน

ศิลปิน : grand ex

เนื้อเพลง :

*เธอกับฉัน เมื่อวันวานเป็นเช่นเพื่อน

กลับลางเลือน คำว่าเพื่อนจางหายไป

เหตุได้ชิด เคียงใกล้จึงได้รักฝังใจ

ไม่ผิดใช่ไหม เพราะรู้ใจกันตลอดเวลา

**ก่อนเคยเศร้าซึม เงียบเหงาและขืนข่ม

เธอมาประโลมปลอบโยนให้สุขอุรา

ไม่เคยทิ้งร้างลาสุขและทุกข์ฟันฝ่า

การเวลาล่วงมาแปรเปลี่ยนใป

เปลี่ยนความรักฉันเพื่อนกลบลบเลือนหายไป

เกิดความรักขึ้นใหม่ซึ้งใจทดแทน

(ซ้ำ*,**)

เปลี่ยนความรักฉันเพื่อนกลบลบเลือนหายไป

เกิดความรักขึ้นใหม่ซึ้งใจทดแทน

เปลี่ยนความรักฉันเพื่อนกลบลบเลือนหายไป

เกิดความรักขึ้นใหม่ซึ้งใจจนเจอ

Be the first to like.
loading...