เนื้อเพลง pround – tvxq

เพลง : pround

ศิลปิน : tvxq

เนื้อเพลง :

Hero] 足 早 に 通 り 過 ぎ て く

อะชิบะ ยะ นิ โทโอะ ริ สึ กิ เตะ คุ

ผมก้าวข้าวผ่านหนทางไปอย่างรวดเร็ว

ど れ だ け の 季 節 もう 過 ぎ た ん だ ろう

โด เระ ดะ เคะ โนะ คิ เซตสึ โม~สุ กิ ทะ -อึน ดา โร~

ผ่านฤดูกาลไปมากมายแค่ไหนแล้วนะ

[U-know] 見 慣 れ た 景 色 を 歩 い て

มิ นา เระ ทา เคะชิ กิ โวะ อารุ อิ เตะ

ผมเดินผ่านทิวทัศน์ที่ผมคุ้นตา

遠 い 記 憶 か ら 一人 抜 け 出 せ な い ま ま

โทโอะ อิ คิ โอคุ คา ระ ฮิโตริ นุ เคะ ดา เสะ นะ อิ มา มา

ไม่สามารถหลุดออกจากความทรงจำแสนไกลที่เก็บไว้คนเดียวได้

[Max] 行 き 場 を 失 い そう な そん な 時、君 と 出 会った

อิ คิ บะ โวะ อุชินะ อิ โซ~ นา โซะ-อึน นะ โทคิ คิมิ โทะ เดะ อัตตะ

เหมือนว่าผมสูญเสียจุดหมายปลายทาง จนมื่อผมได้พบกับคุณ…..

**Chorus**

[Hero] こ の 街 で 巡 り 会った

โคะ โนะ มาจิ เดะ เมกุ ริ อัตตะ

เส้นทางสายนี้ที่เราได้พบกันโดยบังเอิญ

今 も 忘 れ な い よ。あ の 日 か ら

อิมา โมะ วาสึ เระ นา อิ โย อะ โนะ ฮิ คาระ

ตอนนี้ผมยังไม่ลืม ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา

[Xiah] た く さ ん の 悲 し み と か 抱 え た 不安

ทะ คุ สะ-อึน โนะ คานะ ชิ มิ โทคะ คาคา เอะ ตะ ฮุอะ-อึน

ความโศกเศร้ามากมายและความกังวลที่ผมแบกรับ

す べ て を 君 の 温 も り で 思 い 出 に 変 え た

สุ เบะ เตะ โวะ คิมิ โนะ นุคุ โมะ ริ เดะ โอะโม อิ เดะ นิ คา เอะ ตะ

ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเพราะความทรงจำอันอบอุ่นจากคุณ

Proud of your love

ผมภูมิใจในรักของคุณ

[Hero] 拾った 二つ の 貝 殻

ฮิโระ-โอตตะ ฟุตาทสึ โนะ คาอิ การา

เปลือกหอย 2 ข้างที่ค้นหากัน

も う 一 度 君 に 会 え た よう な 奇 跡

โม~ อิจิ โด คิมิ นิ อะ เอะ ทะ โย~นะ คิ เซทสึ

เหมือนเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ผมได้พบคุณอีกครั้ง

[Micky] 君 が 傍 に い て く れ た ら

คิมิ กะ โซบะ นิ อิ เตะ คุ เระ ตะ ระ

ถ้าหากว่าคุณอยู่เคียงข้างผม

心 の 奥 ま で 優 し い 気 持 ち に な れ る

โคโคโระ โนะ โอคุ มา เดะ ยาสะ ชิ อิ คิ โม จิ นิ นา เระ รุ

ก็รู้สึกอ่อนโยนลึกลงในหัวใจได้

[Max] 激 し い 雨 が 降って も , 強 い 風 が ふ く 中 で も

ฮาเก ชิ อิ อาเมะ กา ฮุ-อุตเตะ โมะ ทซึโยะ อิ คาเสะ กา ฮุ คุ นากา เดะ โมะ

แม้จะมีสายฝนตกหนักหรือมีสายลมแรงกระหน่ำพัดมา

**Chorus**

[Hero] こ の 愛 を 守 り ぬ け る

โคะ โนะ อาอิ โวะ มาโมะ ริ นุ เคะ รุ

ผมจะออกมาปกป้องรักนี้

君 と な ら ば きっと 超 え ら れ る

คิมิ โทะ นะ ระ บะ คิตโตะ โค เอะ ระ เระ รุ

แค่คุณอยู่เคียงข้าง เราก็ผ่านมันไปได้แน่นอน

[Xiah]そう 初 め て 思 え た か な

โซ~ ฮาจิ เมะ เตะ โอโมะ เอะ ตะ คา นะ

ขอให้ผมเริ่มคิดแบบนี้ได้หรือเปล่า

こ の 手 を 離 さ な い よう に

โค โนะ เทะ โวะ ฮานะ ซา นะ อิ โย นิ

แล้วผมจะไม่ยอมปล่อยมือนี้ให้ห่างไป

ずっと 大 切 に 時 を 見つ め よう

ซุทโตะ ทาอิ เซทสึ นิ โทคิ โวะ มิตสึเมะ โย~

ผมจะเฝ้ามองช่วงเวลาอันสำคัญนี้อยู่ตลอด

[Hero] こ の 街 で 巡 り 会った

โคะ โนะ มาจิ เดะ เมกุ ริ อัตตะ

เส้นทางสายนี้ที่เราได้พบกันโดยบังเอิญ

今 も 忘 れ な い よ。あ の 日 か ら

อิมา โมะ วาสึ เระ นา อิ โย อะ โนะ ฮิ คาระ

ตอนนี้ผมยังไม่ลืม ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา

[Xiah] 生 き る こ と、 信 じ る こ と

อิ คิ รุ โคะ โทะ ชิ-อึน จิ รุ โคะ โทะ

สิ่งที่มีอยู่…สิ่งที่ผมเชื่อ

喜 び へ と 変 え な が ら い つ ま で も 二人 と も に 歩 こう

โยโระโค บิ เอะ โทะ คา เอะ นา กา ระ อิ ทซึ มา เดะ โมะ ฮุตาริ โทะ โมะ นิ อารุ โค~

เมื่อสิ่งต่างๆกำลังเปลี่ยนไปสู่ความสุข เราจะเดินเคียงข้างกันสองคนตลอดไป

Proud of your love

ผมภูมิใจในรักของคุณ

[Micky] Proud of your love

[U-know] Proud of your love

[Hero] Proud of your love

[Max] Proud of your love

[Xiah] Proud of your love

ผมภูมิใจในรักของคุณ

ผมภูมิใจในรักของคุณ

ผมภูมิใจในรักของคุณ

ผมภูมิใจในรักของคุณ

ผมภูมิใจในรักของคุณ

Be the first to like.
loading...
LINE it!