เนื้อเพลง เธอเห็นท้องฟ้านั่นไหม – ทีโบน

เพลง : เธอเห็นท้องฟ้านั่นไหม

ศิลปิน : ทีโบน

เนื้อเพลง :

**เธอเห็นท้องฟ้า นั่นไหม

ฉันเก็บเอาไว้ ให้เธอ

และจะเป็นเช่นนั้นเสมอ ฮืม…

ถนนสายนั้น ที่ทอดยาว

มีเรื่องราว ของความเป็นจริง

มีเงาไม้เอาไว้ ให้พักพิง

มีให้เธอเอาไว้ ยามอ่อนล้า

เธอเห็นท้องฟ้า นั่นไหม

เห็นเงาของเมฆ หรือเปล่า

ทะเลสีคราม ที่ทอดยาว

เห็นความรักฉัน บ้างไหม

**เธอเห็นท้องฟ้า นั่นไหม

ฉันเก็บเอาไว้ ให้เธอ

และจะเป็นเช่นนั้นเสมอ ฮืม…

ถนนสายนั้น ที่ทอดยาว

มีเรื่องราวของความ เป็นจริง

มีเงาไม้เอาไว้ ให้พักพิง

มีให้เธอเอาไว้ ยามอ่อนล้า

**เธอเห็นท้องฟ้า นั่นไหม

เห็นเงาของเมฆ หรือเปล่า

ทะเลสีคราม ที่ทอดยาว

เห็นความรักฉัน บ้างไหม

**เธอเห็นท้องฟ้า นั่นไหม

เห็นเงาของเมฆ หรือเปล่า

ทะเลสีคราม ที่ทอดยาว

เห็นความรักฉัน บ้างไหม

Be the first to like.
loading...