เนื้อเพลง เสียดาย – เบิร์ด

เพลง : เสียดาย

ศิลปิน : เบิร์ด

เนื้อเพลง :

เนื้อเพลง เสียดาย

ฮา…ฮา…ท้องฟ้ามันครึ้มมันครึ้มออกอย่างนี้มันเหงาทุกทีที่ได้มองใจมันหายเสียงฟ้ามันร้องหยาดฝนหล่นเป็นสายยิ่งหวั่นไหว ยิ่งทำให้สับสนนึกถึงคนที่เคยคนที่เคยอยู่ตรงนี้นึกถึงทุกทุกทีที่เห็นฟ้าที่กว้างใหญ่นึกถึงบางคนที่รักเสมือนดวงใจที่เพิ่งจากไปเสียดาย..ที่วันนี้ไม่มีเธออยู่อยากจะทำทุกสิ่งอยากจะทำทุกอย่างหากจะพอมีหวังให้คืนวันมันย้อนไปคืนวันที่ดีอยากจะมีเธอข้างกายให้เหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งถึงรู้แก่ใจว่าคงได้แต่ฝันก็จะฝันรอคอยมันเรื่อยไปอยู่อย่างนั้นใจยังจดจำเมื่อเธออยู่กับฉันได้แค่ฝันก็ยังเปี่ยมด้วยความหมายนึกถึงคนที่เคยคนที่เคยอยู่ตรงนี้นึกถึงทุกทุกทีที่เห็นฟ้าที่กว้างใหญ่นึกถึงบางคนที่รักเสมือนดวงใจที่เพิ่งจากไปเสียดาย..ที่วันนี้ไม่มีเธออยู่อยากจะทำทุกสิ่งอยากจะทำทุกอย่างหากจะพอมีหวังให้คืนวันมันย้อนไปคืนวันที่ดีอยากจะมีเธอข้างกายให้เหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งอยากจะทำทุกสิ่งอยากจะทำทุกอย่างหากจะพอมีหวังให้คืนวันมันย้อนไปคืนวันที่ดีอยากจะมีเธอข้างกายให้เหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งฮา…ฮา…ฮู…อยากจะทำทุกสิ่งอยากจะทำทุกอย่างหากจะพอมีหวังให้คืนวันมันย้อนไปคืนวันที่ดีอยากจะมีเธอข้างกายให้เหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งอยากจะทำทุกสิ่งอยากจะทำทุกอย่างหากจะพอมีหวังให้คืนวันมันย้อนไปคืนวันที่ดีอยากจะมีเธอข้างกายให้เหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งอยากจะทำทุกสิ่งอยากจะทำทุกอย่างหากจะพอมีหวังให้คืนวันมันย้อนไปคืนวันที่ดี

Be the first to like.
loading...