เนื้อเพลง Perhaps Love – Howl

เพลง : Perhaps Love

ศิลปิน : Howl

เนื้อเพลง :

J & HowL ~ Perhaps Love (Sarang Een Gah Yo)

Perhaps Love(사랑인가요)ซารางอินกาโย

언제였던 건지, 기억나진 않아

ออนเจ ยอซตอน กอนจี, คิ ออกนาจิน อานา

자꾸 내 머리가 너로 어지럽던 시작

ชากุ เน มอรีกา นอโร ออ จี ลอบตอน จีจาก

한 두 번씩 떠오르던 생각

ฮาน ดู บอน ซิก ตอ โอลือดอน แซงกาก

자꾸 늘어가서 조금 당황스러운 이 마음

ชากู นือลอ กาซอ โจกืม ทางฮวงซือลอ อู นิ มาอืม

별일이 아닐 수 있다고

บยอ ลิ ลิ อานาล ซู อิซดาโก

사소한 마음이라고

ซาโซฮาน มาอือ มิลาโก

내가 내게 자꾸 말을 하는 게 어색한 걸

เนกา เนเก จากู มาลืล ฮานืน เก ออ แซกานกอล

사랑인가요, 그대 나와 같다면 시작인가요.

ซาลางอินกาโย, คือแด นาวา กาทดามยอน ซิจากอินกาโย

맘이 자꾸 그댈 사랑한대요.

มามิ จากู คือ แดล ซางลางฮานแดโย

온 세상이 듣도록 소리치네요, 왜 이제야 들리죠.

โอนเจ ซางิ ดืดโดโลก โซลิชีเนโย, วี อิเจยา ดืลลีจโย

서로를 만나기 위해, 이제야 사랑 찾았다고.

ซอโลลือ มานนากี วีแฮ,อิเจยา ซาลางชาจาซดาโก

지금 내 마음을, 설명하려 해도

ชิกืม เน มาอือมืล,ซอลมยองฮาลยอ แฮโด

니가 내가 되어 맘을 느끼는 방법뿐인데

นิกา เนกา ดวีออ มามืล นืกินืน บางบอบ ปูนินเด

이미 난 니 안에 있는 걸

อิมา นานนิ อาเน อิซนืนกอล

내 안에 니가 있듯이

เนอาเน นิกา อิซดือซิ

우린 서로에게, 이미 길들여 진지 몰라

อูรีน ซอโลเอเก, อิมิ กอลดือลยอ ชินจี โมลลา

사랑인가요, 그대 나와 같다면 시작인가요.

ซาลางอินกาโย, คือแด นาวา กาทดามยอน ซิจากินกาโย

맘이 자꾸 그댈 사랑한대요.

มามิ จากู คือแดล ซาลางฮานแดโย

온 세상이 듣도록 소리치네요, 왜 이제야 들리죠.

โอน แซซางิ ดือโดโลก โซลิชิเนโย, เว อิเจยาตืลลิจโย

서로를 만나기 위해, 이제야 사랑 찾았다고.

ซอโลลืล มานนากิ วีแฮ, อิเจยา ซาลางชาจาซดาโก

생각해보면 많은 순간 속에

แซงกาแก โบ มยอน มานืน ซูนกานโซเก

얼마나 많은 설레임 있었는지

ออลมานา มานืน ซอลเลอิม อิซซอซนืนจิ

조금 늦은 그만큼 나 더 잘해 줄게요

โซกืม นือซืน คือมานคืม นา ดอ จาแล จูลเกโย

함께할게요, 추억이 될 기억만 선물할게요.

ฮามเกฮาลเกโย, ชูออกิ ดวีล กิออกมาน ซอนมูลฮาลเกโย

다신 내 곁에서 떠나지 마요

ทาซิน เน กยอเทซอ ตอนาจิ มาโย

짧은 순간조차도 불안한걸요, 내게 머물러줘요

จาลพืน ซูนกานโจชาโด บูอานฮานกอ ลโย, เนเก มอมูลลอจวอโย

그댈 이렇게 많이 (이토록 많이) 사랑하고 있어요

คือเดล อิลอดเก มานิ (อิโทโลก มานิ) ซาลางอาโก อิซอโย

(그대 하나만) 이미 (คือเด ฮานามานา) อิมิ

Perhaps Love (อาจเป็นรัก)

ฉันไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่

ที่ฉันเฝ้าคิดถึงแต่เธอ

นับวันความคิดถึงนี้ยิ่งเพิ่มมากขึ้น

ฉันรู้สึกร้อนรุ่ม เหมือนใจฉันจะระเบิด

ฉันรู้สึกประหม่าเล็กน้อย ได้แต่บอกเธอว่า “ไม่มีอะไรหรอก”

มันไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไร

มันคือรักใช่ไหม? เธอก็รู้สึกเหมือนกันใช่ไหม?

ใจฉันเฝ้าแต่พร่ำบอกว่ารักเธอ

มันร่ำร้องในใจ เหมือนอยากจะบอกให้โลกได้รับรู้

อีกนานแค่ไหน ที่ฉันจะกล้าบอกรักเธอ

เมื่อความรักได้นำพาเรามาพบกัน และฉันได้รักเธอ

อยากให้เธอรู้ว่าฉันรู้สึกอย่างไร

ทางเดียวที่เธอจะรู้สึกเหมือนฉันก็คือ

ฉันได้เข้าไปอยู่ในใจของเธอแล้ว

เหมือนที่เธอได้เข้าไปอยู่ในใจฉันเช่นกัน

เราทั้งสองคนอาจยังไม่รู้ใจตัวเอง

เพราะเราอาจคุ้นเคยกันเกินไป

เมื่อฉันนึกถึงช่วงเวลามากมายที่เราอยู่ด้วยกัน

ใจฉันก็สั่นไหว

ช่างยากเย็นนัก ที่ฉันเพิ่งจะรู้ใจตัวเอง

ฉันอยากอยู่กับเธอ มอบความทรงจำแสนหวานนี้แก่เธอ

โปรดอย่าจากฉันไปอีกเลย

แม้ช่วงเวลาสั้นๆที่ไม่มีเธอ ก็ทำให้ฉันกระวนกระวายใจแทบบ้า

โปรดอยู่เคียงข้างฉันได้ไหม?

ฉันจะรักเธอตลอดไป (ตลอดไป)

เพราะฉันรักเธอมากเหลือเกิน (รักแต่เธอคนเดียว)

Be the first to like.
loading...