เนื้อเพลง สามัคคีพี่น้องไทย – คาราบาว

เพลง : สามัคคีพี่น้องไทย

ศิลปิน : คาราบาว

เนื้อเพลง :

เกิดแผ่นดินนี้ จะอยู่แห่งหนใด

สำนึกในใจพี่น้องกัน

ให้เรารักกันไว้ น้ำใจอย่าเหือดหาย

จงรวมใจกายเป็นหนึ่งเดียว

พ่อบอกแม่สอนไว้ ให้ทำแต่ความดี

ให้สมศักดิ์ศรีความเป็นคน

จิตใจอย่าฉ้อฉล คดโกงคนด้วยกัน

ระวังนรกนั้นมีตา

* โลกจะน่าอยู่ แผ่นดินจะร่มเย็น

ดุจจันทร์ผ่องเพ็ญใสเย็นงามตา

น้ำยังพึ่งเรือ เสือพึ่งพงพนา

คนเรานั้นเกิดมา เผื่อพึ่งพาอาศัยกัน

เกิดแผ่นดินนี้ จะเป็นชนชาติไหน

เลิกโลภละโมบกันเสียที

ให้ทำแต่ความดี ทดแทนการย่ำยี

สร้างความสามัคคีประเทศไทย

เกิดแผ่นดินนี้ จะเป็นชนชาติไหน

เลิกโลภละโมบกันเสียที

ให้ทำแต่ความดี ทดแทนการย่ำยี

สร้างสามัคคี พี่น้องไทย

ให้ทำแต่ความดี ทดแทนการย่ำยี

สามัคคีพี่น้องไทย

Be the first to like.
loading...