เนื้อเพลง ตาสว่าง – ป๊อด

เพลง : ตาสว่าง

ศิลปิน : ป๊อด

เนื้อเพลง :

ท้องฟ้าแสนจะกว้างใหญ่

หนทางยังคงยาวไกล

แล้วเธอนั้นก็เดินจากไป

เหลือเพียงเราที่ต้องห่าง

กับวันเวลาที่แสนเลือนลาง

กลับคืนมาเงียบเหงาอ้างว้างอย่างเคย

สุดท้าย เรื่องราว ว่างเปล่า (ในใจ/ต่อไป)

ต้องเจอ ต้องเป็น แล้วจะเห็น ใช่ไหม

ท้องฟ้ายังอยู่ห่างไกล

แล้วตัวเธอก็จากไป

สายตาพลันสว่างขึ้นมา

ฝนโปรยปรายและผ่านไป

เห็นความจริงที่ผ่านมา

ย้ำเตือนฉันจำเอาไว้ทุกเวลา

ถึงเวลาที่ฉันนั้นควรสงบ

ใช้ปัญญาที่เหลือทบทวน ที่ผ่านมา ให้เข้าใจ

สุดท้าย เรื่องราว ว่างเปล่า (ในใจ/ต่อไป)

ต้องเจอ ต้องเป็น แล้วจะเห็น ใช่ไหม

ท้องฟ้ายังอยู่ห่างไกล

แล้วตัวเธอก็จากไป

สายตาพลันสว่างขึ้นมา

ฝนโปรยปรายและผ่านไป

เห็นความจริงที่ผ่านมา

ย้ำเตือนฉันจำเอาไว้ทุกเวลา

ที่แท้ ที่แท้ ที่แท้

สุดท้าย เรื่องราว ว่างเปล่า (ในใจ/ต่อไป)

ต้องเจอ ต้องเป็น แล้วจะเห็น ใช่ไหม

ท้องฟ้ายังอยู่ห่างไกล

แล้วตัวเธอก็จากไป

สายตาพลันสว่างขึ้นมา

ฝนโปรยปรายและผ่านไป

เห็นความจริงที่ผ่านมา

ย้ำเตือนฉันจำเอาไว้ทุกเวลา

ที่แท้ ที่แท้ ที่แท้ ที่แท้ ที่แท้

Be the first to like.
loading...