เนื้อเพลง Lollipop – BigBang 2Ne1

เพลง : Lollipop

ศิลปิน : BigBang 2Ne1

เนื้อเพลง :

Lolli Lolli oh Lollipop

Lolli Lolli oh Lolli Lolli

Lolli Lolli Lollipop Oh นอน นาเอ Lollipop

Lolli Lolli Lollipop Oh Lolli-Pop-Pop

Lolli Lolli Lollipop Boy นอน นาเอ Lollipop

Lolli Lolli Lollipop Oh Lolli-Pop-Pop

มักแดซาทังโบดา ดอ ดัลโคมฮัน

แน มาอึมมึน ทอชีลดึดซาน Dynamite

นัน กัลกึมฮัน นัมจา T.O.P.

แนซารัง Bling Bling like L E D

คือแดน ตัก แน ซึทัลยา

พันจักบันจัก ซึทัลยา

แซกดารึนกอล วอนแฮ?

Let me show you if that’s okay

Now come on

แซกกัลรึน Rainbow

นัล นือกีน ซุนกัน นอน ปาจยอบอรีนกอล อัลรา

You just can’t control

นัล ซาโร จับบึล กอล

นอวา นามันนี อานึน อูรี ดุลรี Secret light

[HOOK]

Lolli-Lolli-Lollipop ดัลโคมมาเก ทากาวา

Lolli-Lolli-Lollipop แนเก ซกซักกยอจวอ

Lolli-Lolli-Lollipop ซังคึมฮาเก ทากาวา

Lolli-Lolli-Lollipop นอกึม วอนฮาจันวา

Lolli Lolli Lollipop Girl นอน นาเอ Lollipop

Lolli Lolli Lollipop Oh Lolli-Pop-Pop

นัล ซอนเรเก ฮานึน นอ Body นาอ Move

อีมี เน ซีซอนนึล กาดวอบอรีน นาเอ Groove

ซีกซังฮัมดึลนึน แมอีล นัล จีชีเก แฮ

Let’s just keep You and I F.R.E.S.H

Now come on

แซกกัลรึน Rainbow

นัล นือกีน ซุนกัน นอน ปาจยอบอรีนกอล อัลรา

You just can’t control

นัล ซาโร จับบึล กอล

นอวา นามันนี อานึน อูรี ดุลรี Secret light

[HOOK]

Lolli-Lolli-Lollipop ดัลโคมมาเก ทากาวา

Lolli-Lolli-Lollipop แนเก ซกซักกยอจอว

Lolli-Lolli-Lollipop ซังคึมฮาเก ทากาวา

Lolli-Lolli-Lollipop จีกึม วอนฮาจันวา

Lolli Lolli Lollipop Boy นอน นาเอ Lollipop

Lolli Lolli Lollipop Oh Lolli-Pop-Pop

[Bridge]

ฮัน ซุนรันเน นือกีมเม อานยา ทู นุนนึล คัมมาโด นอน แน อัพเพ ซออีซนึนกอล

แนกา บาราดอน คือเก นอยา อีแดโร นอวา ฉอ บุลบีชชาแร

[HOOK]

Lolli-Lolli-Lollipop ดัลโคมมาเก ทากาวา

Lolli-Lolli-Lollipop แนเก ซกซักกยอโจว

Lolli-Lolli-Lollipop ซังคึมฮาเก ทากาวา

Lolli-Lolli-Lollipop จีกึม วอนฮาจันวา

Lolli Lolli Lollipop oh นอน นาเอ Lollipop

Lolli Lolli Lollipop Oh Lolli-Pop-Pop

Lolli Lolli Lollipop oh นอน นาเอ Lollipop

Lolli Lolli Lollipop Oh Lolli-Pop-Pop

Be the first to like.
loading...