เนื้อเพลง รักคุณเข้าอีกแล้ว – Boyd Pod

เพลง : รักคุณเข้าอีกแล้ว

ศิลปิน : Boyd Pod

เนื้อเพลง :

เก็บเพลงรักนี้ ไว้ให้เธอ เมื่อวันใดที่เจอะเจอ

ฉันก็พร้อมและยินยอมมอบความรัก และจิตใจ

ชั่วนิรันดร์ (ชั่วนิรันดร์)

มีเพลงเพลงนึงที่เคยร้องให้เธอฟัง

แต่ไม่รู้ว่ายังจำได้หรือเปล่า

วันและเวลาอาจจะหมุนและเวียนไป

แต่ใจความในเพลงนั้นของเรา

* ก็ยังคงเฝ้าย้ำพูดถึง ความรักที่ลึกซึ้ง

และยังคงตรึงในหัวใจนานแค่ใหน ก็เหมือนเก่า

เหมือนวันแรกที่เรา เจอะกัน

** เก็บเพลงรักนี้ให้เป็นของขวัญ

ให้เธอได้รับได้รู้หัวใจของฉัน

แม้คืนวันจะเปลี่ยนแปลงสักแค่ไหน

แต่ใจของฉันที่รักเธอนั้น

ต่อให้ต้องลงนรกหรือขึ้นสรวงสวรรค์

ฉันก็จะไม่มีวันมอบให้ใคร

จะมีเพียงเธอแค่เพียงคนเดียว

และจะมีแต่เธอ เธอแค่เพียงคนเดียว

และจะเป็นเพียงคนเดียวเสมอไป

ที่ฉันฝากชีวิต ทั้งหมดไว้

โดยไม่มีวันทวงกลับคืน

กาลและเวลาที่เปลี่ยนหมุนและเวียนไป

อาจจะทำให้หัวใจใครหมุนตาม

แต่ไม่ว่าเวลาจะเปลี่ยนหมุนไปยังไง

ใจความในเพลงนั้นของเรา

(*,**)

ฉันขอใช้ช่วงเวลาทั้งชีวิตที่ฉันมี

ฉันขอใช้ไปกับเธอ กับเธอ เธอคนนี้

(**)

ฉันขอมอบชีวิตทั้งหมดไว้

ฝากให้กับเธอเพียงผู้เดียว

เก็บเพลงรักนี้ ไว้ให้เธอ

Keb Pleng Rak Nee Wai Hai Thur

Keep this love song for you.

เมื่อวันใดที่เจอะเจอ

Meuh Wan Dai Tee Jer Jer

In case when I see you,

ฉันก็พร้อมและยินยอมมอบความรัก และจิตใจ

Chan Kor Prom Lae Yin Yom Mob Kwam Rak Lae Jit Jai

I’m ready and willing to give my love and soul…

ชั่วนิรันดร์ (ชั่วนิรันดร์)

Chua Niran (Chua Niran)

forever. (forever.)

มีเพลงเพลงนึงที่เคยร้องให้เธอฟัง

Mee Pleng Pleng Nung Tee Keuy Rong Hai Thur Fang

There’s a song that I have ever sung for you.

ไม่รู้ว่ายังจำได้หรือเปล่า

Mai Roo Wa Yang Jam Dai Rue Plao

I don’t know if you still remember.

วันและเวลาอาจจะหมุนและเวียนไป

Wan Lae Wela Aaj Ja Moon Lae Wien Pai

Day and time may have changed and turned,

แต่ใจความในเพลงนั้นของเรา

Tae Jai Kwam Nai Pleng Nan Kong Rao

but the meaning in that our song…

* ก็ยังคงเฝ้าย้ำพูดถึง ความรักที่ลึกซึ้ง

Kor Yang Kong Yam Pood Tung Kwam Rak Tee Luek Sueng

still keep restating about our deep love…

และยังคงตรึงในหัวใจ

Lae Yang Kong Trueng Nai Hua Jai

and still impress deeply in our heart.

นานแค่ไหน ก็เหมือนเก่า

Nan Kae Nai Kor Muen Kao

No matter how long it is, it’s till the same..

เหมือนวันแรกที่เรา เจอะกัน

Muen Wan Raek Tee Rao Jer Kan

same as the first day we met.

** เก็บเพลงรักนี้ให้เป็นของขวัญ

Keb Pleng Rak Nee Hai Pen Kong Kwan

Keep this love song as a gift..

ให้เธอได้รับได้รู้หัวใจของฉัน

Hai Thur Dai Roo Hua Jai Kong Chan

to let you know my heart,

แม้คืนวันจะเปลี่ยนแปลงสักแค่ไหน

Mae Keun Wan Ja Plien Plaeng Sak Kae Nai

no matter how much the day and night have changed,

แต่ใจของฉันที่รักเธอนั้น

Tae Jai Kong Chan Tee Rak Thur Nan

but for my heart that love you…

ต่อให้ต้องลงนรกหรือขึ้นสรวงสวรรค์

Tor Hai Tong Long Narok Rue Kuen Sawan

though I have to go down to hell or up to heaven,

ฉันก็จะไม่มีวันมอบให้ใคร

Chan Kor Ja Mai Mee Wa Mob Hai Krai

I will never give it to anyone.

จะมีเพียงเธอแค่เพียงคนเดียว

Ja Mee Piang Thur Kae Piang Kon Diew

I will have just only you,

และจะมีแต่เธอ เธอแค่เพียงคนเดียว

Lae Ja Mee Tae Thur Thur Kae Piang Kon Diew

and will have you…just only you…

และจะเป็นเพียงคนเดียวเสมอไป

Lae Ja Pen Piang Kon Diew Samer Pai

and it will always be only one…

ที่ฉันฝากชีวิต ทั้งหมดไว้

Tee Chan Fak Cheevit Tang Mod Wai

who I lay my whole my life on…

โดยไม่มีวันทวงกลับคืน

Doy Mai Mee Wan Tuang Klab Kuen

and will never ask for it back.

กาลและเวลาที่เปลี่ยนหมุนและเวียนไป

Kal Lae Wela Tee Plian Moon Lae Wian Pai

The time that has changed and turned.

อาจจะทำให้หัวใจใครหมุนตาม

Aaj Ja Tam Hai Hua Jai Krai Moon Tam

may make someone’s heart change too.

แต่ไม่ว่าเวลาจะเปลี่ยนหมุนไปยังไง

Tae Mai Wa Wela Ja Plian Moon Pai Yang Ngai

But no matter how the time has changed,

ใจความในเพลงนั้นของเรา

Jai Kwam Nai Pleng Nan Kong Rao

The meaning of that our song…

(*,**)

ฉันขอใช้ช่วงเวลาทั้งชีวิตที่ฉันมี

Chan Kor Chai Chuang Wela Tang Cheevit Tee Chan Mee

I want to use all my lifetime that I have..

ฉันขอใช้ไปกับเธอ กับเธอ เธอคนนี้….

Chan Kor Chai Pai Gab Thur Gab Thur Kon Nee

I want to use it with you…with you…this you.

(**)

ฉันขอมอบชีวิตทั้งหมดไว้

Chan Kor Mob Cheevit Tang Mod Wai

I give all my life..

ฝากให้กับเธอเพียงผู้เดียว

Fak Hai Gab Thur Piang Poo Diaw

lay it down on you only.

Be the first to like.
loading...