????????? xin yu – jay chou

???? : xin yu

?????? : jay chou

????????? :

?? | Xin Yu | Heart ‘s Rain

?????????????

xiang shu de lu ye a /?bai se de zhu li ba

The green oak leaf and the white bamboo fence

?????????????

Hao xiang gao su wo de ta /?zhe li xiang fu hua

I wish I could tell my girl how picturesque it is here

?????????????

Qu nian de sheng dan ka /?jing zi li de hu zha

I look at last year’s christmas card and then at my stubble in the mirror

?????????????

Hua mian kai shi mei you ta?/ wo hai zai zhuang sha

She is fading from the picture yet I continue to feign ignorance

?????????????

Shuo hao wei wo pao hua cha /?xue xi bai dao cha

She promised to make me flower tea and learn to set the table

?????????

Xue sheng su se kong dang dang de jia

But the students’ dormitory remains just an empty home

???????????

Shou zhe dian hua?/ que deng bu dao ta?

The phone is always by my side, I am waiting, but there is no call from her.*

????????? ???????

?xin li de yu qing pen er xia /ye zhan bu shi ta de fa

# There’s a rainstorm in my heart yet her hair will be forever dry

?????????? ?????????

Lei yun kai ming xin pian shang de qian gua / na shang xin yuan lai mei you shi cha

As tears smudge words of concern in the postcard I realize sorrow knows no difference in time

???????? ???????

xin li de yu qing pen er xia / que shi zhong lin bu dao ta

There’s a rainstorm in my heart yet the raindrops will never reach her

?????????? ???????????

Han feng jing guo yuan zhi li de zhi ya / ye leng que le wo shou zhong de xian hua?

The cold wind passes by the branches in the garden and also froze the fresh flowers in my hands

REPEAT???

Be the first to like.
loading...