เนื้อเพลง ต้นไม้ของพ่อ – ธงไชย แมคอินไตย์

เพลง : ต้นไม้ของพ่อ

ศิลปิน : ธงไชย แมคอินไตย์

เนื้อเพลง :

นานมาแล้ว พ่อได้ปลูกต้นไม้ไว้ให้เรา

เพื่อวันหนึ่งจะบังลมหนาว และคอยเป็นร่มเงา

ปลูกไว้เพื่อพวกเราทุก ๆ คน

พ่อใช้เหงื่อแทนน้ำรดลงไป เพื่อจะผลิตใบออกผล

ให้เรา ทุก ๆ คน เติบโตอย่างร่มเย็นในบ้านเรา

ผ่านมาแล้วห้าสิบปี

ต้นไม้นั้นสูงใหญ่ ลมแรงเท่าไรก็บรรเทา

ออกผลให้เก็บกิน แตกใบเพื่อให้ร่มเงา

คอยดูแลเราให้เรายังมีวันต่อไป

จนวันนี้ ใต้เงาแห่งต้นไม้ต้นใหญ่ ลูกได้อยู่ได้คอยอาศัย

แผ่นดินยังกว้างไกล แต่เหมือนว่าหัวใจพ่อกว้างกว่า

ลูกที่เกิดต้นนี้นั้นยังอยู่ และยังอยู่เพื่อคอยรักษา

จะรวมใจเข้ามา จะมีที่สัญญาในหัวใจ

จากวันนี้สักหมื่นปี ต้นไม้ที่พ่อปลูก

ต้องสวยต้องงดงามและยิ่งใหญ่

สืบสานและติดตาม จากรอยที่พ่อตั้งใจ

เหงื่อเราจะเทไป ให้ต้นไม้ ของพ่อ ยังงดงาม

จากวันนี้สักหมื่นปี ต้นไม้ที่พ่อปลูก

ต้องสวยต้องงดงามและยิ่งใหญ่

สืบสานและติดตาม จากรอยที่พ่อตั้งใจ

เหงื่อเราจะเทไปจากหัวใจ

เหงื่อเราจะเทไปให้ต้นไม้ ของพ่อ ยังงดงาม

Be the first to like.
loading...