เนื้อเพลง ลูกสาวหล่า – การะเกด

เพลง : ลูกสาวหล่า

ศิลปิน : การะเกด

เนื้อเพลง :

เกิดมาเป็นลูกสาวหล่า มีวาสนา มูลมังหลายกว่าหมู่

ไฮ่นาเฮือนซานบ้านอยู่ นั่นก็สวยหรูพ่อบ่ให้ผู้ใด๋

เกิดมาเป็นลูกสาวหล่า คำเว่าคำจาน่ารักกว่าไผ

อยากได้หยังแม่หาให้สบาย ขาดแต่เรื่องหัวใจ

ไม่มีใครมาหมายปอง

* ลูกสาวหล่า ลูกสาวหล่าสาวนาใจเปลี่ยว

บ่มีผู้มาเกี้ยว เทียวข้องฮวมสอง

สนใจน้องให้แนมเบิ่งคนดี มาประสานไมตรี

แม่นอีหลีเด้ออ้าย

** เกิดมาเป็นลูกผู้น้อย ได้แต่นั่งคอย

เลื่อนลอยบ่มีไผ เปิดสมัครรักจับจองหัวใจ

อยากรู้นักว่าใคร สิสนใจลูกสาวหล่า

Be the first to like.
loading...