เนื้อเพลง troble is a friend – lenka

เพลง : troble is a friend

ศิลปิน : lenka

เนื้อเพลง :

Trouble he will find you no matter where you go, oh oh

ปัญหาเอ๋ยเราสามารถจะเจอได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน โอ๊ะ โอว

No matter if you’re fast, no matter if you’re slow, oh oh

ไม่ว่าคุณจะเร็ว ไม่ว่าคุณจะช้า โอ๊ะ โอว

The eye of the storm or the cry in the mourn, oh oh

ทิศทางของพายุ หรือ การร้องไห้ในความโศกเศร้า โอ๊ะ โอว

You’re fine for a while but you start to lose control

คุณรู้สึกสบายดีเพียงชั่วครู่ แล้วคุณจะเริ่มสูญเสียการควบคุม

He’s there in the dark, he’s there in my heart

ปัญหาอยู่ที่นั่นในที่มืด ปัญหาอยู่ในหัวใจของฉัน

He waits in the wings, he’s gotta play a part

ปัญหารอการเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว ปัญหากำลังมีบทบาท

Trouble is a friend, yeah trouble is a friend of mine, oh oh!

ปัญหาคือเพื่อนคนหนึ่ง ใช่แล้ว ปัญหาคือเพื่อนคนหนึ่งของช้านนน โอีะ โอว

Trouble is a friend but trouble is a foe, oh oh

ปัญหาเป็นเพื่อนแล้วก็เป็นศัตรูด้วย โอ๊ะ โอว

And no matter what I feed him he always seems to grow, oh oh

และไม่ว่าฉันพยายามจะยอมรับแค่ไหน มันดูเหมือนจะมากขึ้น โอ๊ะ โอว

He sees what I see and he knows what I know, oh oh

ฉันเห็นปัญหาและฉันก็รู้ปัญหา โอ๊ะ โอว

So don’t forget as you ease on down the road

ดัง นั้นอย่าลืมลดความเร็วบนถนน (หาสำนวนไทยไม่ได้) ไม่รู้เข้าใจความหมายมั๊ย ประมาณว่า เมื่อรู้ว่ามีปัญหาแล้ว ก็พยายามผ่อนคลาย อย่าไปเครียดกับปัญหา

He’s there in the dark, he’s there in my heart

ปัญหาอยู่ที่นั่นในที่มืด ปัญหาอยู่ในหัวใจของฉัน

He waits in the wings, he’s gotta play a part

ปัญหารอการเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว ปัญหากำลังมีบทบาท

Trouble is a friend, yeah trouble is a friend of mine, oh oh

ปัญหาคือเพื่อนคนหนึ่ง ใช่แล้ว ปัญหาคือเพื่อนคนหนึ่งของช้านนน โอีะ โอว

So don’t be alarmed if he takes you by the arm

ดังนั้นอย่าตกใจถ้าคุณมีปัญหา

I won’t let him win, but I’m a s ucker for his charm

ฉันจะไม่ยอมให้ปัญหามาชนะ แต่ฉันจะเป็นตัวดูดเอาเสน่ห์/ความน่าหลงใหลของปัญหามา

Trouble is a friend, yeah trouble is a friend of mine, oh oh!

ปัญหาคือเพื่อนคนหนึ่ง ใช่แล้ว ปัญหาคือเพื่อนคนหนึ่งของช้านนน โอีะ โอว

Oh how I hate the way he makes me feel

โอ้ ฉันเกลียดทางที่ปัญหาทำให้ฉันรู้สึก

And how I try to make him leave, I try

และฉันพยายามทำให้ปัญหาหลุดออกไป ฉันพยายาม

Oh oh, I try!

โอ้ โอ้ ฉันพยายาม!

He’s there in the dark, he’s there in my heart

ปัญหาอยู่ที่นั่นในที่มืด ปัญหาอยู่ในหัวใจของฉัน

He waits in the wings, he’s gotta play a part

ปัญหารอการเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว ปัญหากำลังมีบทบาท

Trouble is a friend, yeah trouble is a friend of mine, oh oh

ปัญหาคือเพื่อนคนหนึ่ง ใช่แล้ว ปัญหาคือเพื่อนคนหนึ่งของช้านนน โอีะ โอว

So don’t be alarmed if he takes you by the arm

ดังนั้นอย่าตกใจถ้าคุณมีปัญหา

I won’t let him win, but I’m a ****er for his charm

ฉันจะไม่ยอมให้ปัญหามาชนะ แต่ฉันจะเป็นตัวดูดเอาเสน่ห์/ความน่าหลงใหลของปัญหามา

Trouble is a friend, yeah trouble is a friend of mine, oh oh!

ปัญหาคือเพื่อนคนหนึ่ง ใช่แล้ว ปัญหาคือเพื่อนคนหนึ่งของช้านนน โอีะ โอว

Ooo, oh ooo, ooo ahh

Oooohhhh ohhh ooooo ahhhhhh.

Be the first to like.
loading...