เนื้อเพลง ส่วนแบ่งที่ไม่เป็นธรรม – ดาวใจ ไพจิตร

เพลง : ส่วนแบ่งที่ไม่เป็นธรรม

ศิลปิน : ดาวใจ ไพจิตร

เนื้อเพลง :

ส่วน ของ หัวใจ

ที่คุณแบ่งให้

มัน น้อย เกิน ไป สำหรับใจฉัน

คุณ ให้ ไม่ ถึง เศษหนึ่งส่วนพัน

รัก เรา จึง สั้น สิ้นสุดกัน แค่นื้

สิ้นสุดกันที สิ้นสุดกันที

..ส่วน ความ ช้ำ ชอก

ที่คุณตอกย้ำ

มาก เกิน จด จำ ลึกล้ำเหลือดี

ย่อย ยับ แค่ ไหน ใยไม่ปราณี

หวัง เพียง ข-ยี้ ให้ฉันนี่ แดดิ้น

สิ้นสุดกันที สิ้นสุดกันที

..วันนี้มันสาย เกินไป

สายเกินไปกว่า

จะมาเริ่มรักกันใหม่

ป่วยการหลอกกัน ต่อไป

มันจบเกมส์แล้ว จนใจ

สิ้นสุดไม่เหลือตั้งแต่เมื่อวาน

..ส่วน ของ หัวใจ

ที่คุณแบ่งให้

เชิญ รับ คืน ไป ฉันไม่ต้องการ

คุณ ให้ ฉัน น้อย

น้อยเหลือประมาณ

รัก จึง ตาย ด้าน

สิ้นสุดกันแค่นี้

สิ้นสุดกันที สิ้นสุดกันที

..วันนี้มันสาย เกินไป

สายเกินไปกว่า

จะมาเริ่มรักกันใหม่

ป่วยการหลอกกัน ต่อไป

มันจบเกมส์แล้ว จนใจ

สิ้นสุดไม่เหลือตั้งแต่เมื่อวาน

..ส่วน ของ หัวใจ

ที่คุณแบ่งให้

เชิญ รับ คืน ไป ฉันไม่ต้องการ

คุณ ให้ ฉัน น้อย

น้อยเหลือประมาณ

รัก จึง ตาย ด้าน

สิ้นสุดกันแค่นี้

สิ้นสุดกันที สิ้นสุดกันที..

Be the first to like.
loading...