เนื้อเพลง อย่าขี้โม้ – Jui Juis

เพลง : อย่าขี้โม้

ศิลปิน : Jui Juis

เนื้อเพลง :

คิโย้นะมาอิโยคุวา ต๊า..เน่ซิกาน๊า…นี่ อุคุว่าดาเอโยคุโน อาโซหว่า โคเน่หว่า

อุว่ะนิกาอิโยะโคโน ชูขี้ คาวาเต๊เต ซากาเน่โม คุว่ะตาหว่า

อุขี้หว่า ตาเกดุ

อย่าขี้โม้ อย่าขี้โม้.. อย่าขี้โม้.. หู วู้ โห… โอ โฮะ โฮ

อย่าขี้โม้( โคเดนเซะ ) อย่าขี้โม้.. อย่าขี้โม้.. หู วู้ โห วู้ โวว อย่าขี้โม้..

คุว่ะนี่มีคุว่ะตาเน่ รู..น่า..คูโวโม้…อี โดเรม่อนโนบีตะซิซุกะ..ไจแอ้น… โซเนโอะ

คิว่ะตามาเอโยะคุหว่าโน ชาลาเฮ้ดชาลา ( เย้ ) คุนามีโอโมคุดูมี ซีวาตาเค้ ยูกาน่าย

อย่าขี้โม้( ก้าด้าย ) อย่าขี้โม้.. อย่าขี้โม้.. หู วู้ โห… โอ โฮะ โฮ

อย่าขี้โม้( อะเคลีย ) อย่าขี้โม้.( กาเดยาว่าเนี้ย ). อย่าขี้โม้.. หู วู้ โห วู้ โวว

อย่าขี้โม้(กุเดน เซะเอเมโอ) เพ่ กุเดกุเนเวย กุเดเอเนโย่ กุโนะ ชีนะชีน่ะ กุเนเกย่า เยน่ายโอ เย้ อิต๊าย อิต๊าย ต๊ายยย

One two three four กาเด้ อย่าขี้โม้.. อย่าขี้โม้..โห โหะ โวว โว อย่าขี้โม้..

Intro: C / E / F / G# G

C / E / F / G G# G G# / A Bb A Bb / B C / C

Verse : C / E / F / G# G

Hook : C / E / F / G# / Bb

Be the first to like.
loading...