เนื้อเพลง ต้นไม้ของพ่อ – เบิร์ด

เพลง : ต้นไม้ของพ่อ

ศิลปิน : เบิร์ด

เนื้อเพลง :

นานมาแล้ว

เพื่อวันหนึ่งจะบังลมหนาว

และคอยเป็นร่มเงา

ปลูกไว้เพื่อพวกเราทุกๆ คน

พ่อใช้เหงื่อแทนน้ำรดลงไป

เพื่อให้ผลิดอกใบออกผล

ให้เราทุกๆ คน

เติบโตอย่างร่มเย็นในบ้านเรา

ผ่านมาแล้ว 50 ปี ต้นไม้นั้นสูงใหญ่

ลมแรงเท่าไร…ก็บรรเทา

ออกผลให้เก็บกิน แตกใบเพื่อให้ร่มเงา

และคอยดูแลเรา ให้เรายังมีวันต่อไป

จนวันนี้…ใต้เงาแห่งต้นไม้ต้นใหญ่

ลูกได้อยู่ได้คอยอาศัย

แผ่นดินยังกว้างไกล

แต่เหมือนว่าหัวใจพ่อกว้างกว่า

ลูกที่เกิดตรงนี้นั้นยังอยู่

และจะอยู่เพื่อคอยรักษา

จะรวมใจเข้ามา

และมีเพียงสัญญาในหัวใจ

จากวันนี้สักหมื่นปี ต้นไม้ที่พ่อปลูก

ต้องสวยต้องงดงาม…และยื่งใหญ่

สืบสานและติดตาม จากรอยที่พ่อตั้งใจ

เหงื่อเราจะเทไป ให้ต้นไม้ของพ่อยังงดงาม

จากวันนี้สักหมื่นปี ต้นไม้ที่พ่อปลูก

ต้องสวยต้องงดงาม…และยื่งใหญ่

สืบสานและติดตาม จากรอยที่พ่อตั้งใจ

เหงื่อเราจะเทไป…จากหัวใจ

เหงื่อเราจะเทไป…

ห้ต้นไม้ของพ่อ…ยังงดงาม

Be the first to like.
loading...