เนื้อเพลง ความหลัง – flure

เพลง : ความหลัง

ศิลปิน : flure

เนื้อเพลง :

นับตั้งแต่นี้จะเลิกตัดพ้อทุกๆสิ่ง

แม้โลกแห่งความจริง อาจทำให้ฉันนั้นอ่อนแรง

เห็นเมื่อหมอกควัน บดบังไม่เห็นแสงสว่าง

แม้จะเลือนราง แต่ยังมีหวัง…

ใครต่อใครอาจมอง ว่าไม่มีหนทาง

แต่ฉัน(จะ)(นั้น)ยังอดทน และจะทำให้ได้มา

จะเปลี่ยนแปลงความกดดัน

ให้เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ ไม่สายเกินที่

จะไปให้ถึงสวรรค์ ศรัทธาจะพาให้เราขึ้นไป

จนถึงบนนั้น ลอยล่องไป ไม่ยึดอยู่กับความหลัง (ฮู…)

ให้สมกับที่เกิดมา ได้ทำตามฝัน(ฮู…)

ไม่มีสิ่งใดฉุดรั้ง นอกจากความตาย(โฮ..)

หากลองเปิดใจ อาจทำให้เห็นแสงสว่าง

จะไปจนสุดทาง ให้ไกลเกินฝัน…

(ซ้ำ*,**)

ใครต่อใครอาจมอง ว่าไม่มีหนทาง

แต่ฉัน(จะ)(นั้น)ยังอดทน และจะทำให้ได้มา

จะเปลี่ยนแปลงความกดดัน

ให้เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ ไม่สายเกินที่

จะไปให้ถึงสวรรค์ ศรัทธาจะพาให้เราขึ้นไป

จนถึงบนนั้น ลอยล่องไป ไม่ยึดอยู่กับความหลัง (ฮู…)

ให้สมกับที่เกิดมา ได้ทำตามฝัน(ฮู…)

ไม่มีสิ่งใดฉุดรั้ง นอกจากความตาย(โฮ..)

ฉันต้องไปให้ถึง…ฉันต้องไปให้ถึง…

ฉันต้องไปให้ถึง…ฉันต้องไปให้ถึง…

ฉันต้องไปให้ถึง…

ฉันต้องไปให้ถึง…ฉันต้องไปให้ถึง…

ฉันต้องไปให้ถึง…ฉันต้องไปให้ถึง…

ฉันต้องไปให้ถึง…

จะไปให้ถึงสวรรค์ ศรัทธาจะพาให้เราขึ้นไป

จนถึงบนนั้น ลอยล่องไป ไม่ยึดอยู่กับความหลัง (ฮู…)

ให้สมกับที่เกิดมา ได้ทำตามฝัน(ฮู…)

ไม่มีสิ่งใดฉุดรั้ง นอกจากความตาย(โฮ..)

!ce-jung

Be the first to like.
loading...