เนื้อเพลง มือที่สาม – ฝ้าย

เพลง : มือที่สาม

ศิลปิน : ฝ้าย

เนื้อเพลง :

เธอบอกคนว่าฉันนั้นร้าย

ฉันถูกเธอนินทาว่าร้าย

ทำผู้ชายของเธอเปลี่ยนไป

แย่งหัวใจเขาไปจากเธอ

ชายหนึ่งคนที่เธอนั้นรัก

กลับทำเขาต้องมีน้ำตา

ทนทุกข์ใจในวันผ่านมา

และฉันเป็นเหมือนคนรับฟัง

เวลาอ่อนแอเขาเห็น

เหมือนฉันเป็นคนเข้าใจ

ผิดที่เขา ที่ฉัน ที่ใคร

ให้เธอเป็นคนคิดดู

เป็นบุคคลที่สาม มือที่สาม

ผู้หญิงที่คอยแย่งใคร เรื่องไม่ดี

เพราะเธอเป็นคนปล่อยทิ้งให้เขาเดินมา

เป็นบุคคลที่สาม มือที่สาม

ด่าฉันหัวใจด้านชา

โทษฉันทำไม หากเธอเห็น

ว่ามือของเธอสองมือ มันดีไม่พอ

ฉันไม่รั้ง ไม่เคยหึงหวง

อยู่ที่เขาจะตัดสินใจ

ไม่สำคัญจะคิดอย่างไร

อยู่ที่ใจเขาจะเลือกเอง

เวลาอ่อนแอเขาเห็น

เหมือนฉันเป็นคนเข้าใจ

ผิดที่เขา ที่ฉัน ที่ใคร

ให้เธอเป็นคนคิดดู

เป็นบุคคลที่สาม มือที่สาม

ผู้หญิงที่คอยแย่งใคร เรื่องไม่ดี

เพราะเธอเป็นคนปล่อยทิ้งให้เขาเดินมา

เป็นบุคคลที่สาม มือที่สาม

ด่าฉันหัวใจด้านชา

โทษฉันทำไม หากเธอเห็น

ว่ามือของเธอสองมือ มันดีไม่พอ

อยากบอกให้รู้ ที่เขาต้องเปลี่ยน

เธอเป็นคนเปลี่ยน ไม่ใช่ฉัน

เธอได้ยินไหม

เป็นบุคคลที่สาม มือที่สาม

ผู้หญิงที่คอยแย่งใคร เรื่องไม่ดี

เพราะเธอเป็นคนปล่อยทิ้งให้เขาเดินมา

เป็นบุคคลที่สาม มือที่สาม

ด่าฉันเป็นคนต่ำช้า

โทษฉันทำไม หากเธอเห็น

ว่ามือของเธอสองมือ มันดีไม่พอ

โทษฉันทำไม หากเธอเห็น

ว่ามือของเธอสองมือ มันดีไม่พอ

Be the first to like.
loading...