เนื้อเพลง สาละวัน – joey boy

เพลง : สาละวัน

ศิลปิน : joey boy

เนื้อเพลง :

สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง

สองมือล้วงกระเป๋า

สองเท้าก้าวเข้ามา นะครับ

มิเลเนี่ยม

เตี้ยลง เตี้ยลง เตี้ยลง

เตี้ยลง สาละวันเตี้ยลง

เตี้ยลง เตี้ยลง เตี้ยลง

เตี้ยลง สาละวันเตี้ยลง

เตี้ยลง เตี้ยลง เตี้ยลง

เตี้ยลง สาละวันเตี้ยลง

เตี้ยลง เตี้ยลง เตี้ยลง

เตี้ยลง สาละวันเตี้ยลง

เดินเข้ามา ชายหญิงหญิงชาย

รีบๆ เร็วๆ อย่าเดินรั้งท้าย

เดินเข้ามา ชายหญิงหญิงชาย

รีบๆ เร็วๆ หลังตึงอกส่าย

เดินเข้ามา ชายหญิงหญิงชาย

รีบๆ เร็วๆ อย่าเดินรั้งท้าย

เดินเข้ามา ชายหญิงหญิงชาย

รีบๆ เร็วๆ หลังตึงอกส่าย

อยากจะปาร์ตี้

ถ้าให้ดี ช่วยกันยักไหล่

สอนหน่อย สอนหน่อย

สอนหน่อยซิ

ลองทำดูซิ

ถ้าไม่ดี ก็ให้เริ่มไหม่

สอนหน่อย สอนหน่อย

สอนหน่อยซิ

อยากจะปาร์ตี้

ถ้าไม่ดี เดี๋ยวจะเสียใจ

สอนหน่อย สอนหน่อย

สอนหน่อยซิ

ลองทำดูอีกที

ถ้าไม่ดี พี่จะสอนให้

เร็วๆ เร็วๆ เร็วๆนะ

เตี้ยลง เตี้ยลง เตี้ยลง

เตี้ยลง สาละวันเตี้ยลง

เตี้ยลง เตี้ยลง เตี้ยลง

เตี้ยลง สาละวันเตี้ยลง

เตี้ยลง เตี้ยลง เตี้ยลง

เตี้ยลง สาละวันเตี้ยลง

เตี้ยลง เตี้ยลง เตี้ยลง

เตี้ยลง สาละวันเตี้ยลง

ส่ายเอว ส่ายเอว ส่ายเอว

ส่ายเอว สาละวันส่ายเอว

ส่ายเอว ส่ายเอว ส่ายเอว

ส่ายเอว สาละวันส่ายเอว

ส่ายเอว ส่ายเอว ส่ายเอว

ส่ายเอว สาละวันส่ายเอว

ส่ายเอว ส่ายเอว ส่ายเอว

ส่ายเอว สาละวันส่ายเอว

เต้นยาก เต้นเย็น

ไม่ต้องปวดหัว

เก๊ๆ กังๆ ก็ไม่ต้องกลัว

พี่มีแบบแผน ไม่ได้มามั่ว

เขื่อพี่รับรองเต้นเป็นชัวร์

แอนด์หนึ่ง แอนด์สอง

แอนด์สาม แอนด์สี่

แอ่นหน้า แอ่นหลัง ก็ดู ดี

กระเถิบกระเถิบ เข้ามา ซิ

บิดๆเบี้ยว มดเขียว วีสี่

อยากจะปาร์ตี้

ถ้าให้ดี ช่วยกันยักไหล่

สอนหน่อย สอนหน่อย

สอนหน่อยซิ

ลองทำดูซิ

ถ้าไม่ดี ก็ให้เริ่มไหม่

สอนหน่อย สอนหน่อย

สอนหน่อยซิ

อยากจะปาร์ตี้

ถ้าไม่ดี เดี๋ยวจะเสียใจ

สอนหน่อย สอนหน่อย

สอนหน่อยซิ

ลองทำดูอีกที

ถ้าไม่ดี พี่จะสอนให้

เร็วๆ เร็วๆ เร็วๆนะ

เตี้ยลง เตี้ยลง เตี้ยลง

เตี้ยลง สาละวันเตี้ยลง

เตี้ยลง เตี้ยลง เตี้ยลง

เตี้ยลง สาละวันเตี้ยลง

เตี้ยลง เตี้ยลง เตี้ยลง

เตี้ยลง สาละวันเตี้ยลง

เตี้ยลง เตี้ยลง เตี้ยลง

เตี้ยลง สาละวันเตี้ยลง

ตบมือ ตบมือ ตบมือ

ตบมือ สาละวัน ตบมือ

ตบมือ ตบมือ ตบมือ

ตบมือ สาละวัน ตบมือ

ตบมือ ตบมือ ตบมือ

ตบมือ สาละวัน ตบมือ

ตบมือ ตบมือ ตบมือ

ตบมือ สาละวัน ตบมือ

“อ่า วันทรู วันทรู

เอ่อ วันนี้ก็ อยากจะ

ให้ท่านได้พบกับวง

มอสล่าร์ นะครับ เป็นวงใหม่”

รำ ระบำชาวเกาะ

ไพเราะ เสนาะจับใจ

สายน้ำ หลั่งไหล

สายน้ำ หลั่งไหล

กระทบหาดทราย ดังครืน ครืน

กระทบหาดทราย ดังครืน ครืน

กระทบหาดทราย ดังครืน ครืน

กระทบหาดทราย ดังครืน ครืน

เตี้ยลง เตี้ยลง เตี้ยลง

เตี้ยลง สาละวันเตี้ยลง

ส่ายเอว ส่ายเอว ส่ายเอว

ส่ายเอว สาละวันส่ายเอว

ตบมือ ตบมือ ตบมือ

ตบมือ สาละวัน ตบมือ

เตี้ยลง ตบมือ ส่ายเอว

ส่ายเอว แล้วก็ค่อยเตี้ยลง

เตี้ยลง เตี้ยลง เตี้ยลง

เตี้ยลง สาละวันเตี้ยลง

ส่ายเอว ส่ายเอว ส่ายเอว

ส่ายเอว สาละวันส่ายเอว

ตบมือ ตบมือ ตบมือ

ตบมือ สาละวัน ตบมือ

เตี้ยลง ตบมือ ส่ายเอว

ส่ายเอว แล้วก็ค่อยเตี้ยลง…

Be the first to like.
loading...