เนื้อเพลง unheaven – eccentric toilet

เพลง : unheaven

ศิลปิน : eccentric toilet

เนื้อเพลง :

ไม่เคยศรัทธาเรื่องคนบนฟ้ามีอยู่จิง ถ้าท่านมีจริงโปรดบัลดาลสิ่งที่สวยงาม

สิ่งที่รอคงจบสิ้นไป ผู้ศรัทธาต้องไม่เหลือใคร สิ่งที่รอแค่อยู่หรือตาย ความศรัทธาคงจบสิ้นไป

สิ่งที่ศรัทธามันถึงเวลาต้องจบสิ้น ท่านไม่มีจริงเราเองต้องยืนเพียงลำพัง

จุดจบคือความตายต้องสูญสลายไปทุกสิ่ง ความตายมีจริงจบไปพร้อมความศรัทธา

เบื้องบนงดงามแดนศิวิลัย เป็นท่านหรือใคร แต่มันคงไม่มีจริง

ท่านไม่มีจริงความจริงก็คือเรายืนเพียงลำัพัง ยืนเพียงลำพัง

ยืนเพียงลำพัง(เพียงคนเดียว)

ต้องทนทรมาน ไร้ซึ่งความศรัทธา มีเพียงตัวเราที่สร้างความจริง อย่าทนรอคอยมันไม่มีจริง

(**)ฉันยังหวังซักวัน ที่ฉันคงได้พบทางหลุดพ้น สิ่งนี้ที่หวัง ให้ฉันทิ้งความศรัทธา

สิ่งที่ศรัทธามันถึงเวลาต้องจบสิ้น ท่านไม่มีจริงเราเองต้องยืนเพียงลำพัง

จุดจบคือความตายต้องสูญสลายไปทุกสิ่ง ความตายมีจริงจบไปพร้อมความศรัทธา

สิ่งที่รอคงจบสิ้นไป ผู้ศรัทธาต้องไม่เหลือใคร สิ่งที่รอแค่อยู่หรือตาย ความศรัทธาคงจบสิ้นไป

ไม่เคยศรัทธา…..

(**)ฉันยังหวังซักวัน ที่ฉันคงได้พบทางหลุดพ้น สิ่งนี้ที่หวัง ให้ฉันทิ้งความศรัทธา

ยืนเพียงลำพัง(เพียงคนเดียว)

Be the first to like.
loading...