เนื้อเพลง shake it – bigbang

เพลง : shake it

ศิลปิน : bigbang

เนื้อเพลง :

นัล ตา รา มม มึล ฮึน ดึล รอ (Like this)

นัล ตา รา มม มึล อุม จิ กยอ (Like that)

อิ จก จอ จก Here we go Here we go

อิ ริ โร อิ ริ โร (C’mon)

Tonight Tonight โอ นึล บัม เม

นา เอ บัน จก กึล ฮยัง เฮ (Let’s go)

Where is ma girl? Let me ask you

You say I’m you’re girl like you

Ye Ye What’s up Ladies

We’re back

The BIGBANG

1, 2, 3 Let’s go!

[Chorus]

Hey boy เน เก ดา กา วา จวอ

DJ play that song นา วา จูก

(SO WHAT YOU GONNA DO)

อิ เด โร กเย ซก เก All night long

Hey boy นา รึล ยู ฮก เฮ จวอ

DJ play this song นา วา จูก

(SO WHAT YOU GONNA DO)

กึ เร นอล วอน เฮ All night long

Oh hey กอ กิ Lady (Ooh)

มา จู ชิน ซุน กัน เน มม มิ

นา โด โม รึ เก

ดา กา กา มัล รึล กอ เน (Yeah)

อุ ริ ชอท มัน นัม มิน เด (ออ ดิ)

ซอ โร รึล อัล รา โบล กา (กิบ พิ)

อิ บัม มิ ดา กา โด รก Like this Like that เฮ กา จิ โด รก Ha

(อุล รยอ พอ จิ นึน) อิ อึม มัก ซก เก

(จอน เฮ จิ นึน) ยอล กิ ซก เก

(จิน เฮ จิ นึน) นอ วา เน ซา อิ มอม ชุล ซู ออบ จัน นา Alright?

(นอล บา รา โบ นึน) มัน นึน นุน บิท เช

(ดา กา โอ นึน) กึ ซน จิท เซ

(ตอล รยอ โอ นึน) กัม จอง งึน นา โร ซอ มา จิ มัก กิล กอล

[Chorus]

Hey boy เน เก ดา กา วา จวอ

DJ play that song นา วา จูก

(SO WHAT YOU GONNA DO)

อิ เด โร กเย ซก เก All night long

Hey boy นา รึล ยู ฮก เฮ จวอ

DJ play this song นา วา จูก

(SO WHAT YOU GONNA DO)

กึ เร นอล วอน เฮ All night long

Ooops my mistake lady (Ooh)

จอ กิ ออ ดิ ซอ บน จอก กิ..?

เยท ซา รัง งึล ดัล รา กึ มัน

เน กา ชา ฮัน จัน ซัล เก (So hot!)

อิ กอท โต อิน ยอน นิน เด (Baby)

เจ เด โร มัน นา โบล กา

เอ กัน จัง งิ ดัล โด รก Like this Like that จา ริท ทา โด รก Ye

(อุล รยอ พอ จิ นึน) อิ อึม มัก ซก เก

(จอน เฮ จิ นึน) ยอล กิ ซก เก

(จิน เฮ จิ นึน) นอ วา เน ซา อิ มอม ชุล ซู ออบ จัน นา Alright?

(นอล บา รา โบ นึน) มัน นึน นุน บิท เช

(ดา กา โอ นึน) กึ ซน จิท เซ

(ตอล รยอ โอ นึน) กัม จอง งึน โอ นึล โร มา จิ มัก อิล กอล

[Chorus]

Hey boy เน เก ดา กา วา จวอ

DJ play that song นา วา จูก

(SO WHAT YOU GONNA DO)

อิ เด โร กเย ซก เก All night long

Hey boy นา รึล ยู ฮก เฮ จวอ

DJ play this song นา วา จูก

(SO WHAT YOU GONNA DO)

กึ เร นอล วอน เฮ All night long

Livin la vida loca senorita

กึ เด นึน มา ชิ ชอน ซา กัท ดับ นิ ดา

กิน มอ ริ เอ ฮวัน ฮัน มิ โซ Like

นู กู โบ ดา อา รึม ดับ ดับ นิ ดา

กึ นู กา เซ กา จิ โซ วอน นึล มัล ฮา รา มยอน

ฮา นา มัน อิท ซึ มยอน ดเว กึ เก นอ รา มยอน

ดอ บา รัล เก ออบ โซ

I swear only you the one like this like that

[Bridge]

นัล ตา รา มม มึล ฮึน ดึล รอ (Like this)

นัล ตา รา มม มึล อุม จิ กยอ (Like that)

อิ จก จอ จก Here we go Here we go

อิ ริ โร อิ ริ โร

นัล ตา รา มม มึล ฮึน ดึล รอ (Like this)

นัล ตา รา มม มึล อุม จิ กยอ (Like that)

อิ จก จอ จก Here we go Here we go

อิ ริ โร อิ ริ โร

[Chorus]

Hey boy เน เก ดา กา วา จวอ

DJ play that song นา วา จูก

(SO WHAT YOU GONNA DO)

อิ เด โร กเย ซก เก All night long

Hey boy นา รึล ยู ฮก เฮ จวอ

DJ play this song นา วา จูก

(SO WHAT YOU GONNA DO)

กึ เร นอล วอน เฮ All night long

BIG BANG! วอน ฮัน ดา มยอน บุ ทอ ออ ซอ

BIG BANG! วอน ฮัน ดา มยอน จุล ซอ ออ ซอ

EVERY BODY DROP IT LIKE IT’S HOT

BIG BANG!

Haha ye c’mon like this G.D

T.O.P Let’s C’mon!

นัล ตา รา มม มึล ฮึน ดึล รอ (Like this)

นัล ตา รา มม มึล อุม จิ กยอ (Like that)

อิ จก จอ จก Here we go Here we go

อิ ริ โร อิ ริ โร (C’mon)

Be the first to like.
loading...