เนื้อเพลง สองฝั่งโขง – พุ่มพวง ดวงจันทร์

เพลง : สองฝั่งโขง

ศิลปิน : พุ่มพวง ดวงจันทร์

เนื้อเพลง :

สองฝั่งโขง

พุ่มพวง ดวงจันทร์

สาย นทีรินหลั่งจากฟ้า

แบ่งพสุธา

เป็นซ้ายและขวา สองฝั่ง

หากน้ำกั้นกลางนั้นบ่สำคัญ

แต่ความสัมพันธ์

ของเรามั่นคงเรื่อยไป

.ถึง ไกลกันคนละฝั่งของ

ต่างหมายปรองดอง

มุ่งหวังทั้งสอง จนได้

ด้วยความใฝ่ฝันมั่นสุดหัวใจ

ปักฝังทรวงใน

เหมือนใจ เดียวกัน

.ทั้งสองฝั่ง

กั้นกลางด้วยสายนที

แต่ประเพณี นั้นบ่ต่างกัน

ชาติลาวและไทย

ก่อนนั้นเคยได้สัมพันธ์

ร่วมสายโลหิตเดียวกัน

เพียงน้ำเท่านั้นมากั้นแบ่งกลาง

.ขอ ฟ้าดินจงเป็นสักขี

โปรดคิดปราณี

จงอย่าได้มี วันห่าง

อย่าให้สัมพันธ์นั้นต้องจืดจาง

ฝากฝังชีวี

เหนือ นทีสองฝั่งเอย

ขอ ฟ้าดินจงเป็นสักขี

โปรดคิดปราณี

จงอย่าได้มี วันห่าง

อย่าให้สัมพันธ์นั้นต้องจืดจาง

ฝากฝังชีวี

เหนือ นทีสองฝั่งเอย

Be the first to like.
loading...