เนื้อเพลง คนข้างเคียง – แคท รัตกาล

เพลง : คนข้างเคียง

ศิลปิน : แคท รัตกาล

เนื้อเพลง :

คนข้างเคียง

@18 กะรัตดนตรี..

..ญ. ฟัง มาซิฟัง

ฟัง เรื่องรักเอย

ใคร แม้นเคยมีต้องฟัง

ช. แม้น จะช้ำตรม

หรือ ขื่นขมบ้าง

แต่ ว่าเราควรจำ ฝังใจ

ญ. มี ความรักลวง

มี ความรักจริง

มี แม้นใครที่ลวงหลอกเรา

ช. ถึง จะช้ำตรม

จง เก็บรักเอา

เก็บเอาไปเป็นครู สอนตน

ญ. ใครมีคนรักจริง

ก็ อวยพรจงให้สมใจ

ช. แต่ ถ้าใครมีรักลวง อย่าตรม

รักมีพ่าย รักมีให้

รักมีได้ มีใครสุขสม

ช.อย่า ตรอมตรม

ขอ จงมั่นใจ

จง โปรดเหลียวมอง

มอง คนข้างเคียง

ญ.เธอ นั้นคงเป็นเช่นเรา

โดน ใครเขาทำ

ใจ ให้หมองเศร้า

ช.ญ.มาเถิดมาเถิดเรารักกัน

ญ. ใครมีคนรักจริง

ก็ อวยพรจงให้สมใจ

ช. แต่ ถ้าใครมีรักลวง อย่าตรม

รักมีพ่าย รักมีให้

รักมีได้ มีใครสุขสม

ช. อย่า ตรอมตรม

ขอ จงมั่นใจ

จง โปรดเหลียวมอง

มอง คนข้างเคียง

ญ. เธอ นั้นคงเป็นเช่นเรา

โดน ใครเขาทำ

ใจ ให้หมองเศร้า

ช.ญ. มาเถิดมาเถิดเรารักกัน

..ช.ญ.โดน ใครเขาทำ

ใจ ให้หมองเศร้า

มาเถิดมาเถิดเรารักกัน.

Be the first to like.
loading...