เนื้อเพลง ผู้เคราะห์ร้าย – punch

เพลง : ผู้เคราะห์ร้าย

ศิลปิน : punch

เนื้อเพลง :

บางเรื่องก็ควรจะปล่อยวาง

ฉันก็รู้ดีไม่ได้แค้นไม่ได้ฝังใจ

บางเรื่องก็ควรจดจำไว้

เอาไว้เตือนใจ ไม่ให้พลั้งไม่ให้ผิดอีกซ้ำๆ

อย่าง(เมื่อ)ฉัน หลงเชื่อในคำบางคำที่เธอนั้น

เจ็บตั้งกี่ครั้ง ตั้งกี่หนกัน

สุดท้ายจะมาให้เราเป็นอย่างเดิม

*อยากเตือนเธอว่าลืมอะไรหรือเปล่า

ลืมการกระทำลืมเรื่องราว

ที่หลอกฉันแหละทำร้าย

จิตใจเธอคงลืมอะไรหลายอย่าง

จีงกลับมาวอนขอให้เหมือนเดิม

แต่กับฉันผู้เคราะห์ร้ายไม่ลืม

คำว่าเสียใจ ไม่กี่คำ

มันไม่ชดเชย ใจที่ช้ำที่สลายไป

เธอว่าฉันควรจะเสี่ยงตาย

อีกสักเท่าไหร่ จึงจะสมควร ที่จะได้เรียนรู้

( * , * )

Be the first to like.
loading...