เนื้อเพลง คอย – ฟรีเบิร์ดส

เพลง : คอย

ศิลปิน : ฟรีเบิร์ดส

เนื้อเพลง :

คอย แต่เธอ หลงละเมอเพ้อคอย แต่เธอ

รักแรกเจอเพ้อครวญ เรียกหา

ขอเธอจงอย่าหน่าย

รักไม่คลายจากเธอ

ดนตรี 4 Bars..3…4…

คอย แต่เธอ หลงละเมอเพ้อคอย แต่เธอ

รักแรกเจอเพ้อครวญ เรียกหา

ขอเธอจงอย่าหน่าย

รักไม่คลายจากเธอ

ยืนยันด้วยใจภักดิ์ รักแน่นหนัก ไม่แปรผัน

รำพันเพลงรัก เป็นสื่อ

วอนไมตรีตอบรัก ฉันคงคลาย ใจเศร้าหมอง

ด่วนเถิดคนดี ก่อนจะสายไป

รักแต่เธอ หลงรักเธอจึงตรม เศร้าหมอง

หวังเคียงครอง รักเดียวตลอดไป

ขอจงเชื่อใจ

รักจริงแท้ แน่นอน

ดนตรี 9 bars..7…8…9

ยืนยันด้วยใจภักดิ์ รักแน่นหนัก ไม่แปรผัน

รำพันเพลงรัก เป็นสื่อ

วอนไมตรีตอบรัก ฉันคงคลาย ใจเศร้าหมอง

ด่วนเถิดคนดี ก่อนจะสายไป

รักแต่เธอ หลงรักเธอจึงตรม เศร้าหมอง

หวังเคียงครอง รักเดียวตลอดไป

ขอจงเชื่อใจ

รักจริงแท้ แน่นอน

รักจริงแท้ แน่นอน

Be the first to like.
loading...