เนื้อเพลง เสเลเมา – จรัล มโนเพ็ชร

เพลง : เสเลเมา

ศิลปิน : จรัล มโนเพ็ชร

เนื้อเพลง :

ไก่แจ้ขันหน่อกุ่ง

นกยูงขันเหน่อฮ้อย

ก้อยข้านี้ ไผจักมา ตัดบ่มแล

อะโล โลโล

ไปเมืองโก ตวยปี้เงี้ยว

หนตาง คดเลี้ยว

ข้าน้อยจัก ขอ ถาม

หนตาง เส้นนี้

เป็นถนน ก่เมิงพาน

เฮย ป้อเฮย..

ผ้าสีปูเลย ปาดเกิ่งตุ้มเกิ่ง

…ดนตรี..>>>

เส เลเมา บ่าเด่ว เปิ๊ก เซิ๊ก

ข้าม น้ำ เลิ๊ก

ก็บ่ได้ขอด สาย โถง

หนาม เก็ดเก๊า

มาจ่องเอาขน ก่แมวโพง

ต๋า วันลง..

เจ้นจะแผว ต๋าฝั่ง

…ดนตรี..>>>

เส เลเมา

บ่าเด่ว ป๊อก ซ๊อก

ไปเล่น ไพ่ ป๊อก

ก่เสเติงลูก ก่เติงลาน

เล่นไป แห๋มน่อย

ก่เสเติง ปิ่นเติงลาน

เหนาะเจ้าปี้เหนาะ

จักขี่เฮือเหาะ ขึ้นบนอากาศ

…ดนตรี..>>>

อะโล โลโล

ส้มมะโอ จิ๊น้ำพริก

เหน็บดอก ปิ๊ก ซิก

มาแป๋งต๋าเหลิก ก่ตาแล

ไปตางปู้น แป๋นปะตู๋ ก่ต้าแป

งามนักแก

อะโลโลโล แม่ฮ้าง แม่ม่าย

…ดนตรี..>>>

.เคียวลาสัน โถ่ตมเน้อ

ปี้บ่หย่อน เมง มาง น่อ โล

ยาลันตมตวย สู้ปี๊ เล้าแล

….ดนตรี…>>>

เส เลเมา

บ่าเด่ว ป๋าน กว้าง

ไปเซาะ ซื้อ ช้าง

ก่ได้ปู๊ เอกงาขาว

เอา ไป ลากไม้

ตี๊เจงแสน ก่เจงดาว

เหนาะเจ้าปี้เหนาะ

ผักกาดเกาะ จิ๊น้ำพริกหนุ่ม

Be the first to like.
loading...