เนื้อเพลง แสงดาวแห่งศรัทธา – หงา คาราวาน

เพลง : แสงดาวแห่งศรัทธา

ศิลปิน : หงา คาราวาน

เนื้อเพลง :

พร่าง พรายแสง ดวงดาวน้อยสกาว

ส่อง ฟากฟ้า เด่นพราวไกลแสนไกล

ดั่ง โคมทอง ส่องเรืองรุ่งในหทัย

เหมือน ธงชัย ส่องนำจากห้วงทุกข์ทน

* พายุ ฟ้า ครืนข่ม คุกคาม

เดือน ลับยาม แผ่นดิน มืดมน

ดาว ศรัทธา ยังส่องแสง เบื้องบน

ปลุก หัวใจ ปลุกคนอยู่ มิวาย

** ขอ เยาะเย้ย ทุกข์ยากขวากหนามลำเค็ญ

คน ยังคง ยืนเด่นโดยท้าทาย

แม้น ผืนฟ้า มืดดับเดือนลับละลาย

ดาว ยังพราย ศรัทธา เย้ยฟ้าดิน

ดาว ยังพราย อยู่จนฟ้ารุ่งราง

….ดนตรี…….>>>

ซ้ำ *, **

Be the first to like.
loading...