เนื้อเพลง Press it up – Sean paul

เพลง : Press it up

ศิลปิน : Sean paul

เนื้อเพลง :

Intro

Spz …yo yo …fi d gyul dem

Say when you ready girl

When time you want it come get it

Let let me set it girl

Take care ah you like ah medic

Chorus

Cah when you press it up

See the way you wiggle it girl

You mek mi stress it out

So mi cannot wait to caress it

When when you press it up

Say the way you moving it girl

I cannot get enough

When yuh feel mi push it …puh press it up

Verse 1

Baby, let mi see yuh juss move that body cah yuh do this everyday

We do this everyday (everyday)

Let mi see you get crazy

Gyul yuh hold back nuttin just keep it stong cah you doh play

My girl cah we doh play (we doh play)

Say when the riddim ah bounce gyul yuh keep perfect time

And you ah mash up my mind

When you wine, when you wine

Gyul yuh body keep looking so fine

And yuh doh stop run through my mind

So mi wah come press it pon yurs, so you can press it on mine.

Chorus

Girl when you press it up

See the way you wiggle it girl

You mek mi stress it out

So mi cannot wait to caress it

When when you press it up

Say the way you moving it girl

I cannot get enough

When yuh feel mi push it …puh press it up

Press it up

See the way you wiggle it girl

You mek mi stress it out

So mi cannot wait to caress it

When when you press it up

Say the way you moving it girl

I cannot get enough

When yuh feel mi push it …puh press it up

Verse 2

Girl watch yuh hold up

And yuh stand up and pose up

When I wuh feel it, press it up close (press)

Come press it up close

Gyul yuh get man pose up

Wanna take you home, get you inna d zone and give you the most love

Give you the most love (most love)

Listen me girl if yuh hear wut mi say

Gyul you fi wine pon d head

Like you deh inna mi bed

Den gyul if you accept the leg

And no bother worry no fret

I’m gonna give you this thing girl that you will never regret

Chorus

Say when you press it up

See the way you wiggle it girl

You mek mi stress it out

So mi cannot wait to caress it

When when you press it up

Say the way you moving it girl

I cannot get enough

When yuh feel mi push it …puh press it up

Press it up

See the way you wiggle it girl

You mek mi stress it out

So mi cannot wait to caress it

When when you press it up

Say the way you moving it girl

I cannot get enough

When yuh feel mi push it …puh press it up

Verse 3

Sp say biggin’ up the girls dem who fat and sexy dat who shoulda didn’t know

Say d gyul dem round and sexy

Dem who love say line up inna row

First class girl get mi pass

When dem ah shake dem ass an take it low

This is dancehall music baby

Riddim hit ah bounce and shake that below

Say when you ready girl

When time you want it come get it

Let let me set it girl

Take care ah you like ah medic

When you ready girl

When time you want it come get it

Let let me set it girl

Take care ah you like ah medic

Chorus

Cah when you press it up

See the way you wiggle it girl

You mek mi stress it out

So mi cannot wait to caress it

When when you press it up

Say the way you moving it girl

I cannot get enough

When yuh feel mi push it …puh press it up

Press it up

See the way you wiggle it girl

You mek mi stress it out

So mi cannot wait to caress it

When when you press it up

Say the way you moving it girl

I cannot get enough

When yuh feel mi push it …puh press it up

Be the first to like.
loading...