เนื้อเพลง คนสึ่งตึง – จรัล มโนเพ็ชร

เพลง : คนสึ่งตึง

ศิลปิน : จรัล มโนเพ็ชร

เนื้อเพลง :

ตั๋วอ้ายเกิดมา เป๋นคนยากไร้.

บ่เกยฮักไผ เลยในจ้าดนี้.

กึ๊ดว่าจะฮัก อีน้อง

ก็กั๋วเจ้าของ เปิ้นมี

อีน้องสาวจี๋ มีคู่แล้วกา..

เขาว่าตั๋วอ้าย เป๋นคนสึ่งตึง.

มีสองสลึง ป๋ายแห๋มซาวห้า.

กึดฮอด เป๋นดี ไค้หุย

กิ๋นยาหมูตุ้ย ตะวา

เปิ้นบอกอ้ายว่า มีวิตามิน.

.ขอน้องจ้วยเตื่อม

เตื่อมฮื้ออ้ายเต็มบาท.

เหมือนยูสะลาด

คู่กับแผ่นดิน.

เหมือนน้ำพริกอ่องคู่ผักกระถิน.

เหมือนตั๋วยุพิน คู่กับตั๋วอ้าย.

.หากแม้นอีนาย บ่เอื้อยเอ็นดู

อ้ายกิ๋นลาบหมู ขอฮื้อมันดิ้นต๋าย

รูปหล่ออย่างอ้าย นี้มันเขียม

เหมือนโอ่งกระเทียม บ่ดาย

ฮักเต๊อะอีนาย อ้ายคนสึ่งตึง

….ดนตรี…

.ขอน้องจ้วยเตื่อม

เตื่อมฮื้ออ้ายเต็มบาท.

เหมือนยูสะลาด

คู่กับแผ่นดิน.

เหมือนน้ำพริกอ่องคู่ผักกระถิน.

เหมือนตั๋วยุพิน คู่กับตั๋วอ้าย.

.หากแม้นอีนาย บ่เอื้อยเอ็นดู

อ้ายกิ๋นลาบหมู ขอฮื้อมันดิ้นต๋าย

รูปหล่ออย่างอ้าย นี้มันเขียม

เหมือนโอ่งกระเทียม บ่ดาย

ฮักเต๊อะอีนาย อ้ายคนสึ่งตึง

Be the first to like.
loading...