เนื้อเพลง รักต้องห้าม – ดาวใจ ไพจิตร

เพลง : รักต้องห้าม

ศิลปิน : ดาวใจ ไพจิตร

เนื้อเพลง :

ใยพระพรหม..นำฉันให้มาใกล้เธอ

..พานพบเธอ แต่ให้เธอมีเขาผูกพันธ์..

.สุดเฉลย เอ่ยความช้ำกรรมเรานั้น..

เพียงแรกรัก จิตถูกบั่น สุขที่ฝัน

พลันมลาย…มองเห็นกัน ค่ำเช้าบ้าน

เราอยู่เคียง..ยินสำเนียง ยลเธอ

เคียงกันแล้วอยากตาย..เหมือนคนบาป

ต้องคำสาปให้ช้ำใจกาย สุดเปล่าเปลี่ยว

ระทมเดียวดาย ด้วยพลาดหมาย

ชายที่ปอง…ช้ำ..อะไรเช่นนี้..รัก.

..คนมีเจ้าของ…ยาม..เธอแนบประคอง

ใจอยากเมินแต่ตาคอยมอง ทั้งที่จ้องแล้ว

ต้องหม่นใจ…ใยพระพรหม แกล้งฉัน

ให้มาใกล้เธอ..ปองรักเธอไฝ่บำเรอ

ให้ช้ำชอกใจ..รักต้องห้าม

เหมือนไฟลามเผาใจให้ไหม้ สุดจะผ่อน

ความร้อนคลายไป เหมือนตกยู่ใน อ-เว-จี

ช้ำ..อะไรเช่นนี้…

..รัก..คนมีเจ้าของ…ยาม..เธอแนบ

ประคอง ใจอยากเมินแต่ตาคอยมอง ทั้งที่

จ้องแล้วต้องหม่นใจ…ใยพระพรหม

แกล้งฉัน ให้มาใกล้เธอ ปองรักเธอ

ใฝ่บำเรอให้ช้ำชอกใจ รักต้องห้าม

เหมือนไฟลาม เผาใจให้ไหม้

สุดจะผ่อนความร้อนลงไป

เหมือนตกอยู่ใน..อ-เว-จี

Be the first to like.
loading...