เนื้อเพลง ฝุ่น – Ebola

เพลง : ฝุ่น

ศิลปิน : Ebola

เนื้อเพลง :

ยังมีอีกหลายคนสับสนที่หัวใจ ยังมีอีกเยอะที่ยังไม่เข้าใจ

จงมองออกไป ออกไปข้างหน้า แล้วจะรู้ว่าควรจะทำอย่างไร

แล้วจะรู้ว่าควรจะทำอย่างไร แล้วจะรู้ว่าควรจะทำอย่างไร

แล้วจะรู้ว่าควรจะทำอย่างไร แล้วจะรู้ว่าควรจะทำอย่างไร

มันจะเกิดความวุ่นวาย จะมาเกิดจริงๆ

สับสนวุ่นวาย

เริ่มต้นใหม่ เริ่มต้นใหม่ จริงๆจังๆ เจ็บแล้วจำ สำเร็จค่อยว่าอีกที

นี้คือบทเรียนพากเพียรทำต่อไป แม้จะแสนไกลจะก้าวไปยังข้างหน้า

แม้จะแสนไกลจะก้าวไปยังข้างหน้า แม้จะแสนไกลจะก้าวไปยังข้างหน้า

แม้จะแสนไกลจะก้าวไปยังข้างหน้า แม้จะแสนไกลจะก้าวไปยังข้างหน้า

มันจะเกิดความวุ่นวาย จะมาเกิดจริงๆ

มันจะเกิดความวุ่นวาย ก็ไม่เคยเป็นผล

มันจะเกิดความวุ่นวาย ก็ไม่เคยเป็นผล

สับสนวุ่นวาย

มันจะเกิดความวุ่นวาย จะมาเกิดจริงๆ

มันจะเกิดความวุ่นวาย ก็ไม่เคยเป็นผล

มันจะเกิดความวุ่นวาย ก็ไม่เคยเป็นผล

สับสนวุ่นวาย

สับสนวุ่นวาย สับสนวุ่นวาย

สับสนวุ่นวาย สับสนวุ่นวาย

สับสนวุ่นวาย สับสนวุ่นวาย

สับสนวุ่นวาย สับสนวุ่นวาย

Be the first to like.
loading...