เนื้อเพลง ต้นรัก – บอย ตรัย ภูมิรัตน์

เพลง : ต้นรัก

ศิลปิน : บอย ตรัย ภูมิรัตน์

เนื้อเพลง :

วันนี้ ตอนนี้ เธอมีความสุขเหมือนฉันหรือเปล่า

เมื่อรัก ของเรา จะไม่เป็นเพียงความฝันอีกต่อไป

อยากจะบันทึกเรื่องราวของเราเอาไว้

ทุกความรู้สึกช่างมีความหมาย จะเก็บเป็นความทรงจำ

เก็บไว้ด้วยหัวใจ

เก็บต้นไม้แทนความรัก ของเราที่ให้กัน

ให้ต้นไม้แทนความฝันกับวันที่ดีๆ

ให้ความรักเรางดงาม เหมือนต้นรักต้นนี้

ให้เรา..เก็บความทรงจำที่ดีไว้แสนนาน

วันนี้ ตอนนี้ เธอมีความสุขเหมือนฉันหรือเปล่า

จากนี้ สองเรา จะเดินบนทางชีวิตตลอดไป

อยากจะบันทึกเรื่องราวของเราเอาไว้

ทุกความรู้สึกช่างมีความหมาย จะเก็บเป็นความทรงจำ

เก็บไว้ด้วยหัวใจ

เก็บต้นไม้แทนความรัก ของเราที่ให้กัน

ให้ต้นไม้แทนความฝันกับวันที่ดีๆ

ให้ความรักเรางดงาม เหมือนต้นรักต้นนี้..

เก็บต้นไม้แทนความรัก ของเราที่ให้กัน

ให้ต้นไม้แทนความฝันกับวันที่ดีๆ

ให้ความรักเรางดงาม เหมือนต้นรักต้นนี้

ให้เรา..เก็บความทรงจำที่ดีไว้แสนนาน

Be the first to like.
loading...