เนื้อเพลง forgotten season – TVXQ

เพลง : forgotten season

ศิลปิน : TVXQ

เนื้อเพลง :

Forgotten Season-Dong Bang Shin Ki- 4 – Mirotic

จี กึม โด คี ออก คา โก อิซ ซอ โย ชี วอ เร มา จิ มัก พา มึล

ทัซ โม รึล อี ยา กี มัน นัม กิน แช อู รี นึน เฮ ออ จยอ ซอ โย

คือ นัล เร ซึล ซึล เรด ดอน พโย จอง งี คือ แด เอ จิน ชิล ริน กา โย

ฮัน มา ดี พยอน มยอง โด มด ชา โก อิจ ชยอ จยอ ยา ฮา นึน กอน กา โย

ออน เจ นา โท รา โอ นึน คเย จอ รึน นา เอ เก กุม มึล จู จี มัน

อี รุล ซู ออซ นึน กุม มึน ซึล พอ โย นา รึล อุล ลยอ โย

จี กึม โด คี ออก คา โก อิซ ซอ โย ชี วอ เร มา จิ มัก พา มึล

ทัซ โม รึล อี ยา กี มัน นัม กิน แช อู รี นึน เฮ ออ จยอ ซอ โย

คือ นัล เร ซึล ซึล เรด ดอน พโย จอง งี คือ แด เอ จิน ชิล ริน กา โย

ฮัน มา ดี พยอน มยอง โด มด ชา โก อิจ ชยอ จยอ ยา ฮา นึน กอน กา โย

ออน เจ นา โท รา โอ นึน คเย จอ รึน นา เอ เก กุม มึล จู จี มัน

อี รุล ซู ออบซ นึน กุม มึน ซึล พอ โย นา รึล อุล ลยอ โย

———————————————————–

Forgotten Season

ฤดูที่ถูกลืม

Even now it is in my remembrance

ทุกเหตุการณ์ยังอยู่ในความทรงจำฉัน

The last night of October

คำคืนสุดท้ายของเดือนตุลาคม

Leaving only words with unknown meaning

คำบอกลาที่ไม่รู้ซึ่งความหมาย

We’ve parted our ways

ที่เราต่างมีหนทางที่ต้องแยกกัน

An expression of loneliness of that day

การแสดงออกทางสีหน้าในวันที่โดดเดี่ยว

Would that be your truth

นั่นคือความจริงของคุณใช่ไหม

Unable to say a word of justification

ไม่สามารถที่จะเอ่ยคำแก้ตัวออกมาได้

Must I be forgotten

ฉันจำเป็นต้องลืมมันใช่ไหม

A season that always returns

ฤดูกาลที่มักจะหวนกลับ

Bestows me with a dream…however

ย้อนเข้ามาในความฝันของฉัน…ไม่ว่าอย่างไร

A dream that can’t be realized is sorrowfull

ความฝันที่ไม่อาจเอื้อมถึงราวกับความเสียใจ

Brings me to tears

กำลังทำให้ฉันร้องไห้

Even now it is in my remembrance

ทุกเหตุการณ์ยังอยู่ในความทรงจำฉัน

The last night of October

คำคืนสุดท้ายของเดือนตุลาคม

Leaving only words with unknown meaning

คำบอกลาที่ไม่รู้ซึ่งความหมาย

We’ve parted our ways

ที่เราต่างมีหนทางที่ต้องแยกกัน

Unable to say a word of justification

ไม่สามารถที่จะเอ่ยคำแก้ตัวออกมาได้

Must I be forgotten

ฉันจำเป็นต้องลืมมันใช่ไหม

A season that always returns

ฤดูกาลที่มักจะหวนกลับ

Bestows me with a dream…however

ย้อนเข้ามาในความฝันของฉัน…ไม่ว่าอย่างไร

A dream that can’t be realized is sorrowfull

ความฝันที่ไม่อาจเอื้อมถึงราวกับความเสียใจ

Brings me to tears

กำลังทำให้ฉันร้องไห้

Be the first to like.
loading...