เนื้อเพลง ตะวันชิงพลบ – พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

เพลง : ตะวันชิงพลบ

ศิลปิน : พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

เนื้อเพลง :

ตะวันสาดแสงแรงกล้าเบื้องบน

เอื้ออาทรทุกแห่งทุกหน

ความคิดความฝันมุ่งกันทุกคน

อยากเจิดจ้าเหมือนดังตะวัน

รักโลภโกรธหลงมั่นคงในใจ

ปิดบังดวงตามืดมัวหม่น

แก่งแย่งแข่งขันห้ำหั่นเชือดเฉือน

ไม่มีเพื่อนมีมืตรจริงใจ

ชีวิต (ชีวิต) ไม่พ้น (ไม่พ้น)

ขึ้นลงก็แค่นั้น (อยากจะขึ้นอย่างนั้นให้นาน ๆ)

ตะวัน (ตะวัน) ชิงพลบ (ชิงพลบ)

ชิงตกจากฟ้า (ลาจากหายไป)

ความรักเจ้าเอ๋ยทนทุกข์อย่างนั้น

ใยต้องมาปิดยังใจตน

เมื่อใจรักกันบอกกันตรง ๆ

ปล่อยใจเคียงคู่กันตามทาง

ชีวิต (ชีวิต) ไม่พ้น (ไม่พ้น)

ขึ้นลงก็แค่นั้น (อยากจะขึ้นอย่างนั้นให้นาน ๆ)

ตะวัน (ตะวัน) ชิงพลบ (ชิงพลบ)

ชิงตกจากฟ้า (ลาจากหายไป)

ความรักเจ้าเอ๋ยทนทุกข์อย่างนั้น

ใยต้องมาปิดยังใจตน

ตะวันชิงพลบเรื่องธรรมดา

ปล่อยใจเคียงคู่กันตามทาง

Be the first to like.
loading...