เนื้อเพลง หลักฐานบนใบหน้า – Jiwa

เพลง : หลักฐานบนใบหน้า

ศิลปิน : Jiwa

เนื้อเพลง :

คิมิโนะโคะโตะบะ วะโฮน.โตะจะนะอิเนะ อุโซะวะโมโอะ อิวะนะอิเดะ

คิมิโนะโคะโคะโระ วะคาอัตเตะรุคะระ โมโคะโคะนิวะนาอิ

ถ้าฉันหลับตาไว้ ฟังแค่เสียงที่เธอบอกกัน

เธอพูดแล้วจับมือฉัน อย่างดูจริงใจ

แทบเชื่อสนิทว่าเธอ ยังมีฉันยังไม่เปลี่ยนไป

แต่เธอรู้ไหม อะไรที่บอกฉัน

หลักฐานบนใบหน้า ก็คือสายตาเธอที่เฉยเมย

มันแอบเฉลย ว่าเธอไม่มีฉัน (ไม่มีฉันเลย)

อย่าพูดเลยดีกว่า คำว่ารักที่เธอต้องหลอกกัน

อย่าทำอย่างนั้น พูดมาให้ตรง กับสายตา

อยากโง่จนมองไม่เห็น อยากเป็นคนไม่รู้อะไร

อยากรักเธออยู่ต่อไป อยากทำไม่รู้

แต่ทำไม่ได้เลย เมื่อทุกครั้งที่เงยหน้าขึ้นดู

ก็เห็นก็รู้ ว่าเธอได้เปลี่ยนไป

หลักฐานบนใบหน้า ก็คือสายตาเธอที่เฉยเมย

มันแอบเฉลย ว่าเธอไม่มีฉัน (ไม่มีฉันเลย)

อย่าพูดเลยดีกว่า คำว่ารักที่เธอต้องหลอกกัน

อย่าทำอย่างนั้น พูดมาให้ตรง กับสายตา

หลักฐานบนใบหน้า ก็คือสายตาเธอที่เฉยเมย

มันแอบเฉลย ว่าเธอไม่มีฉัน (ไม่มีฉันเลย)

อย่าพูดเลยดีกว่า คำว่ารักที่เธอต้องหลอกกัน

อย่าทำอย่างนั้น พูดมาให้ตรง กับสายตา

Be the first to like.
loading...