เนื้อเพลง เพื่อน – แจ้

เพลง : เพื่อน

ศิลปิน : แจ้

เนื้อเพลง :

เธอกับฉันเมื่อวันวานเป็นเช่นเพื่อน

กลับลางเลือนคำว่าเพื่อนจางหายไป

เหตุได้ชิดเคียงใกล้จึงมีรักฝังใจ

ไม่ผิดใช่ไหมเพราะรู้ใจกันตลอดเวลา

ก่อนเคยเศร้าซึมเงียบเหงาและขืนข่ม

เธอมาประโลมปลอบโยนให้สุขอุรา

ไม่เคยทิ้งร้างลา สุขและทุกข์ฟัน

กาลเวลาล่วงมาแปรเปลี่ยนใจ

เปลี่ยนความรักฉันท์เพื่อนกลบลบเลือนหายไป

เกิดความรักขึ้นใหม่ซึ้งใจทดแทน

2 people like this post.
loading...