????????? Aimei – Rainie Yang

???? : Aimei

?????? : Rainie Yang

????????? :

s? m? h? khi?n con ng ?au kh?

hok th? tìm th?y s? th?t trong ty

??n khi nào e m?i ti?n lên ?c

??n khi nào e m?i b? cu?c ?ây

e th?m chí còn hok ?? cn ??m ?? ôm a

e ch? có th? cùng a ?i ??n ?ây

có ?i?u j mà chúng ta hok th? v??t qua

tình c?m j?a 2 ta còn h?n b?n bè

nh?ng chúng ta hok th? là 1 ?ôi

ngoài kia có v? m?a r?t s?m

e có nên khóc hay hok

ph?i ch?ng e ?ã ngh? quá n` hay ?ó chính là a

e ?ã hok tin t??ng

và c?ng ?ã b?t ??u nghi ng?

con ng ?ang ??ng tr??c e

có ?úng là ng ?y

có ?úng là a hok

s? m? h? khi?n con ng ?au kh?

hok th? tìm th?y s? th?t trong ty

??n khi nào e m?i ti?n lên ?c

??n khi nào e m?i b? cu?c

e th?m chí còn hok ?? cn ??m ?? ôm a

s? m? h? khi?n con ng ham mu?n h?n

??n khi s? ch? ??i m?t ?i ý ngh?a c?a nó

tuy nhiên a và e

??u hok th? tránh ?c s? chia ly

hãy ?? lòng th??ng h?i

? nguyên ?ây

s? m? h? khi?n con ng ?au kh?

hok th? tìm th?y s? th?t trong ty

??n khi nào e m?i ti?n lên ?c

??n khi nào e m?i b? cu?c ?ây

e th?m chí còn hok ?? cn ??m ?? ôm a

s? m? h? khi?n con ng ham mu?n h?n

??n khi s? ch? ??i m?t ?i ý ngh?a c?a nó

tuy nhiên a và e

??u hok th? tránh ?c s? chia ly

hãy ?? lòng th??ng h?i

? nguyên ?ây

Be the first to like.
loading...