เนื้อเพลง bing bing bing – f.t.island

เพลง : bing bing bing

ศิลปิน : f.t.island

เนื้อเพลง :

마음을 꼭잡아도 그녈보면 떨려요

มาอึมมึล กกชาพาโด คือนยอลโพ มยอน ตอล ลยอโย

ผมพยายามควบคุมสติของผมนะ แต่ว่า , ผมก็ยังคงประหม่าเมื่อพบเธอ

심장이 떨어질듯 두근두근 거려요

ซิมจางี ตอลอจิลทึด ทุกึนทุกึน กอรยอโย

หัวใจของผมสั่นเหมือนมันกำลังจะร่วงลงพื้นเสียให้ได้ยังไงยังงั้น

수많은 사람중에 그녀만 나 보여요

ซุมันนึน ซารามจุเง คือนยอมัน นา โพยอโย

ท่ามกลางผู้คนมากมาย , ผมสามารถมองเห็นเธอได้อย่างชัดเจน

나 반했나봐요

นา พันแฮซ นาพวาโย

นี่ต้องเป็นรักแรกพบแน่ๆ ~

혹 눈이라도 마주치면 숨이 멎어 버려요

ฮก นุนนีราโด มาจุชีมยอน ซุมี มอจอ พอรยอโย

เพียงแค่เราสบตากัน , ผมก็เผลอหยุดหายใจ

날 보고 웃어주면 아찔아찔 하네요

นัล โพโกอุซอจุมยอน อาจิลลาจิล ฮาเนโย

ถ้าเกิดว่าเธอมองแล้วยิ้มให้ผมล่ะก็ , ผมก็จะเริ่มหน้ามืดตาลาย

세상에 그녀보다 예쁜 여잔 없어요

เซซางเง คือนยอโพดา เยปึน ยอจัน ออพซอโย

ในโลกใบนี้คงไม่มีใครน่ารักกว่าเธออีกแล้วล่ะ ~

푹 빠졌나봐요

พุก พา จยอซ นาพวาโย

ฉันต้องตกหลุมรักเธออยู่แน่ๆ

온통 빙빙빙빙 뱅뱅뱅뱅 그녀 맘은 돌아요

อน ทง บิง บิง บิง บิง แบง แบง แบง แบง คือนยอ มามึน ทลลาโย

ไม่ว่าที่ไหนก็ บิง บิง บิง บิง แบง แบง แบง แบง มีแต่ใบหน้าของเธอลอยวนไปทั่ว

내가 가진 사랑 하나라면 그녀 줄래요

แนกา กาจิน ซาราง ฮานารามยอน คือนยอ จุลแลโย

ถ้าหากว่าผมมีเพียงรักเดียวล่ะก็ , ผมก็จะมอบมันให้เธอ

나 착한가봐요

นา จักฮันกาพวาโย

ผมจะต้องดูดี

하늘이 날 위해 그녀를 선물해 준거야

ฮานึลลี นัล วีแฮ คือนยอลึล ซอนมุลแฮ จุลกอยา

ก็สวรรค์ส่งเธอให้มาพบผมนี่นา ~

손을 꼭 잡아줘요 취한것만 같아요

โซนึล กก จาบาจวอโย ชวีฮันกอดมัน คัททาโย

ได้โปรดจับมือผมอย่างแผ่วเบา , ผมรู้สึกมึนๆเหมือนไปดื่มเหล้ามาอย่างนั้นแหละ !

달콤한 목소리에 어질어질 하네요

ทัล กมฮัน มกโซรีเอ ออจิลลอจิล ฮาเนโย

ผมเริ่มจะหน้ามืดตาลายเพราะน้ำเสียงอันอ่อนหวานของคุณ

인사는 나눴으니 이제 반은 온거죠

อินซานึน นา นวอซ ซือนี อีเจ พานึน อน กอจโย

ตอนนี้ที่พวกเราได้แลกเปลี่ยนคำทักทาย ,แล้วพวกเราก็เดินจากกันไป

나 사랑할거야

นา ซารางฮันกอยา

ผมกำลังจะมีความรัก

종일 빙빙빙빙 뱅뱅뱅뱅 같은 자릴 돌아요

โชงิล บิง บิง บิง บิง แบง แบง แบง แบง คัททึน จาลิล ทลลาโย

ทุกๆที่ต่างก็ บิง บิง บิง บิง แบง แบง แบง แบง ผมลอยไปลอยมารอบๆ

혹시 우연처럼 그녈 볼까 서성거려요

ฮกชี อุยอนชอรอม คือนยอล พลกา ซอซองกอ ลยอโย

ผมคาดหวังอย่างเฉื่อยชาว่าผมจะได้พบเธอด้วยความบังเอิญบ้าง

나 오늘밤에는 꼭 그녀를만나

นา โอนึนพัมเมนึน กก คือนยอลึล มันนนา

ผมจะไปพบเธอคืนนี้

내마음을 고백 할거야

แนมาอึมมึล โกแพ็ก ฮัลกอยา

และผมจะสารภาพรักกับเธอ ~

온통 빙빙빙빙 뱅뱅뱅뱅 그녀 맘은 돌아요

อนทง บิง บิง บิง บิง แบง แบง แบง แบง คือนยอ มามึน ทลลาโย

ไม่ว่าที่ไหนก็ บิง บิง บิง บิง แบง แบง แบง แบง ใบหน้าของเธอลอยไปรอบๆ

내가 가진 사랑 하나라면 그녀 줄래요

แนกา กาจิล ซาราง ฮานารามยอน คือนยอ จุลแลโย

ถ้าผมสามรถรักได้เพียงคนเดียวล่ะก็ , ผมก็จะรักเธอ

나 착한가봐요

นา จักฮันกาพวาโย

ผมว่าผมดูดีแล้วนะ

하늘이 날위해 그녀를 준거야

ฮานึลลี นัลวีแฮ คือนยอ ลึล จุนกอยา

สวรร์คส่งเธอให้มาพบกับผมนี่นา ~

온통 빙빙빙빙 뱅뱅뱅뱅 그녀 맘은 돌아요

อนทง บิง บิง บิง บิง แบง แบง แบง แบง คือนยอ มามึน ทลลาโย

ไม่ว่าที่ไหนก็ บิง บิง บิง บิง แบง แบง แบง แบง ใบหน้าของเธอวนเวียนไปทั่ว

종일 빙빙빙빙 뱅뱅뱅뱅 어지러워요

โชงิล บิง บิง บิง บิง แบง แบง แบง แบง ออจีลอวอโย

ทั้งวันก็ บิง บิง บิง บิง แบง แบง แบง แบง ผมชักงงหน่อยๆแล้วนะ

온통 빙빙빙빙 뱅뱅뱅뱅 같은 자릴 돌아요

อนทง บิง บิง บิง บิง แบง แบง แบง แบง คัททึน จาลิล ทลลาโย

ทั้งวันมีแต่ บิง บิง บิง บิง แบง แบง แบง แบง ผมหมนไปรอบๆ

혹시 우연처럼 그녈 볼까 서성거려요

ฮกชี อุยอน ชอรอม คือนยอล พลเก ซอซองกอ รยอโย

ผมคาดหวังอย่างเฉื่อยฉาว่าผมจะได้พบเธอโดยบังเอิญ

나 오늘밤에는 꼭 그녀를만나

นา โอนึนพัมเมนึน กก คือ นยอ ลึล มันนา

ผมจะไปพบเธอคืนนี้ ~

내마음을 고백 할거야

แน มาอึมมึน โกแพ็ก ฮัลกอยา

แล้วก็สารภาพรักกับเธอ !

Be the first to like.
loading...