????????? nobody – nobody

???? : nobody

?????? : nobody

????????? :

I want nobody nobody but you

I want nobody nobody but you.

Ngày anh ?i trong lòng e ?au

Nguy?n th?i gian kia d?n trôi mau

I want nobody nobody nobody nobody

Anh xa em r?i, còn ?âu nh?ng h?a h?n, còn ?âu bao yêu th??ng x?a, và còn ?âu nh?ng phút ?m n?ng

Em luôn tin r?ng tình yêu trong anh s? mãi là c?a riêng em mà thôi dù qua bao nhiêu th?i gian

C? mãi nói s? bên em su?t cu?c ??i này

C? mãi nói s? yêu em ??n su?t cu?c ??i

Gi? ?ây bao l?i anh h?a chìm trong gi?c m?ng tan v? làm cho con tim em luôn nhói ?au vì nh?.

I want nobody nobody but you

I want nobody nobody but you.

Anh bi?t em v?n còn yêu anh

Và s? ch?ng bao gi? ??i thay

I want nobody nobody nobody nobody

Anh s? không v?, k? ni?m x?a c?ng phai nh?t, ch? còn riêng em n?i ?ây cùng tình yêu và gi?t n??c m?t…

Anh ?âu hay r?ng tình yêu trong em v?n mãi dành cho a bao ngày qua , dù anh ?ã ?i th?t xa

V?n bi?t anh s? ra ?i không bao gi? v?

V?n bi?t trái tim anh ?a yêu thêm m?t ng??i

Gi? ?ây bao l?i anh h?a chìm trong gi?c m?ng tan v? làm cho con tim em luôn nhói ?au vì nh?….

I want nobody nobody but you

I want nobody nobody but you.

Anh bi?t em v?n còn yêu anh

Và s? ch?ng bao gi? ??i thay

I want nobody nobody nobody nobody

I don’t want nobody body. I don’t want nobody body.

N?u không là anh thì s? ch?ng m?t ai làm cho con tim em yêu thêm m?t l?n n?a….

Be the first to like.
loading...