เนื้อเพลง Az Ziarah – in-team

เพลง : Az Ziarah

ศิลปิน : in-team

เนื้อเพลง :

الزيارة

اللي يهنى بزيارة قلبه ينال البشارة

حازم أمرنبينا زاده المولى انتصار

اللي يبغي الوداع زور صحب الشفاعة

اللي يبغي الوصول زور مقام الرسول

صدق إيمان طاعة يبلغ قصده عن جدارة

الله الله الله الله الله الله الله الله

يا رب كل آن صل على العدنان

واغفرلنا وارحمنا والطف بنا يا باري

يا رب يا رب يا رب كل آن

الله الله الله الله الله الله الله الله

يا رب كل آن صل على العدنان

واغفرلنا وارحمنا والطف بنا يا باري

أنا الذي أهواه جل الذي سواه

محمد لو لاه ما كانت الأكوان

الله الله الله الله الله الله الله الله

Be the first to like.
loading...