เนื้อเพลง Rainbow – TVXQ

เพลง : Rainbow

ศิลปิน : TVXQ

เนื้อเพลง :

무지개 (Rainbow)

Bye Bye My Sweet Love

철없던 날에 안녕

ชอรออบทอน นารเร อันนยอง

가끔은 그리워

คากึมมึน คือริวอ

가끔은 또 외로워

คากึมมึน โต วีโรวอ

세상에 흔하디 흔한 말

เซซางเง ฮึนฮาทิ ฮึนฮัน มัล

다 변하는 거라고

ทา พยอนฮานึน คอราโก

baby baby 다 변한다고

ทาพยอนฮันทาโก

Bye Bye My Sweet Love

뛰놀던 작은 동네가

ตเวนลทอน ชักกึน ทงเนกา

전부인줄만 알았던

ชอนพูอิน ชุลมัน อัลลัดทอน

그 어린 시절아

คือ ออริน ชิชอลลา

계절은 흐르고 내 젊은 날

คเยชอลลึน ฮือรือโก แนชอลลึน นัล

이제 막 시작됐어

อีเจมัก ชีจักทเวดซอ

눈부시게 그 어느 날 소나기

นุนพูชิเก คือออนึ นัลโซนาคิ

흠뻑 맞은 채로 찾아낸 무지개처럼

ฮึมพิก มัดมึน แชโร ชัดชาแนน มูชิแกชอรอม

어른이 되가고 친구들은

ออรึนนี ทเวกาโกชินกูทึนรึน

다른 것들을 말해 그런 걸까

ทารึน กอดทึลลึน มัลแฮ คือรอน คอลกา

잃고 싶지는 않았고

อันโกชิบชินึน อันอัดโก

갇히고도 싶진 않았던

คัดทีโกโท ชิบชิน อันอัดทอน

꿈을 찾아가

กุมมึลชัดชากา

Bye Bye My Sweet Love

어렸던 꿈에 안녕

ออรยอดตอนกุมเม อันนยอง

가끔은 그리워

คากึมมึน คือริวอ

가끔은 또 우스워

คากึมมึน โต อูซึวอ

이제는 알 것 같아

อีเจนึน อัลกอดคัดที

전부 다 소중한데 말야

ชอนพู ทา โซชุงฮันเท มัลรยา

baby baby I’m losing my mind

Bye Bye my Sweet Love

저녁 붉은 노을에도

ชอนยอก พุกกึน โนอึนเอโท

눈물이 나던 그 녀석

นุนมุลลี นอทอน คือนยอชอก

그 어린 시절아

คือออริน ชีชอลอา

계절은 흐르고 내 젊은 날

คเยชอนอึน ฮือรือโก แย ชอรรึน นัล

이제 막 시작됐어 눈부시게

อีเจมัก ชีจักทเวดชอ นุนพูชีเก

그 어느 날 소나기

คือ ออนึน นัล โซนากิ

흠뻑 맞은 채로 찾아낸

ฮึมพิก มัดชึน แชโร ชัดชาแนน

무지개처럼

มูชิแกชอรอม

어른이 되가고 친구들은

ออรึนนี ทวีกาโก ชินกูทือรึน

다른 것들을 말해 그런 걸까

ทารึนกอดทึลรึน มัลแฮ คือรอน คอลกา

잃고 싶지는 않았고

อิลโก ชิพชีนึน อันอัดโก

갇히고도 싶진 않았던

คัดฮีโกโท ชิพชิน อันอัดตอน

꿈을 꿈을 찾아가

กุมมึน กุมมึน ชัดชากา

땀 맺힌 이마 위

ตัมแมดฮิน อีมาวี

갈색 머리카락도

คัลแซกมออรีการักโท

점점 옅어져 희미해 질 때면

ชอมชอม ยอดทอชยอ ฮเวมีแฮ ชิล แตมยอน

난 웃고 있을까

นันอุดโก อิดซึลกา

계절은 흐르고 내 젊은 날

คเยจอลรึน ฮึรึโก แน ชอรอึน นัล

이제 막 시작됐어

อีเจ มัก ชีจัก ทเวดซอ

눈부시게

นุนพูชิเก

그 어느 날 소나기

คือ ออนึ นัล โซนากิ

흠뻑 맞은 채로

ฮึมปิดมัดชึนแชโร

찾아낸 무지개처럼

ชัดชาแนน มูชีเกชอรอม

어른이 되가고 친구들은

ออรึนนี ทเวกาโก ชินกูทึลรึน

다른 것들을 말해 그런 걸까

ทารุนกอดทึรึน มัลแฮ คือรอน กอลกา

잃고 싶지는 않았고

อัลโกชิบชินึน อันอัดโก

갇히고도 싶진 않았던

คัดทีโกโท ชิบชิน อันอัดตอน

꿈을 찾아가

กุมมึนชัดชากา

Be the first to like.
loading...