เนื้อเพลง ตายทั้งเป็น – ไมโคร

เพลง : ตายทั้งเป็น

ศิลปิน : ไมโคร

เนื้อเพลง :

เปลี่ยนใจให้เป็นหิน เปลี่ยนตัวให้เป็นเหล็ก ให้มันเข็งแรงและทนขึ้นมา

เกลียดใจที่ลุ่มหลง คลั่งเธอเหมือนคนบ้า เกลียดใจของเราที่อ่อนและแพ้เธอ

รู้ทั้งรู้ว่าเธอเหมือนไฟ คอยจะหลอมหัวใจเรา

ร้อนทั้งร้อนแล้วเราก็ยังไปลุ่มหลงไฟ (ในตัวเธอ)

เพื่อใจได้เป็นหิน อาจทนและแข็งแกร่ง สู้ความร้อนแรงไม่ยอมละลาย

ฉุดใจให้หลุดพ้น จากมุมที่มืดดำ ที่เธอครองงำด้วยสิ่งที่ร้อนดังไฟ

ถ้าไม่อยากจะตายทั้งเป็น เรา ๆ ก็ต้องให้ใจเข้มแข็ง

หนี ๆ ไปจากความร้อนแรง ร้อน ๆ จนแทบละลายหลอมไป

ถ้าไม่อยากตาย ,

Be the first to like.
loading...