เนื้อเพลง 숨겨봐도 안되는 마음 – Lee Ji Hye

เพลง : 숨겨봐도 안되는 마음

ศิลปิน : Lee Ji Hye

เนื้อเพลง :

숨겨봐도 안되는 마음

ซุมกยอพวาโด อันดเวนึน มาอึม

가슴깊이 늘 안고 사는 나

กาซึมกีพี นึล อันโก ซานึน นา

그저 아무 말 없이 바라만 보아도

ตือชอ อามุ มัล อ๊อบชี พารามัน โพอาโด

날 어느새 넌 웃음짓게 해

นัล ออนือแซ นอน อุซซึมชิซเกเฮ

한걸음 더 다가갈수록

ฮันกอลรึม ทอ ดากาคัล ซู โรก

내 마음만 더 불안해지고

แน มาอึมมัน ทอ พูล อันเฮจี โก

혹시라도 내 사랑이 부담이 될까봐

โฮกชีราโด แน ซารังงี พูดัมมี ดเวลกาพวา

오늘도 너를 맴돌고 있어

โอนึลโด นอรึล เมมโดลโก อิซซอ

널 사랑하면서 널 외면했던거

นอล ซารังฮามยอนซอ นอล เวมยอนแฮตดอนกอ

내가 줄 수 있는게 부족한걸 알기에

แนกา ชุล ซุ อิซนึนเก พูโจกฮันกอล อัลกีเอ

미안해하지마 자고 나면 괜찮을거야

มิอันเฮฮาจีมา ชาโก นามยอน คเวนจานึนกอยา

오늘은 많이 미워하겠지만

โอนึลรึน มันนี มีวอฮาเกซจีมัน

내일은 더 니가 그리울거야

แนอิลรึน ทอ นีกา คือรีอุลกอยา

늦은밤에 전화를 걸어

นึช อึนพัมเม ชอนฮวารึล กอลรอ

울먹이며 니 이름 부르면

อุลมอกกีมยอ นี อีรึม พูรือมยอน

그땐 내 마음 못이긴척 받아줄수없니

คือเตน แน มาอึม มซ อีกินชอก พัดดาจุล ซู ออบนี

이러는 내가 가여울뿐야

อีรอนึน แนกา กายออุลปุนยา

널 사랑하면서 널 외면했던거

นอล ซารังฮามยอนซอ นอล วีมยอนเฮตตอนกอ

내가 줄 수 있는게 부족한걸 알기에

แนกา ชุล วู อิซนึนเก พู จกฮันกอล อัลกีเอ

미안해하지마 자고 나면 괜찮을거야

มิอันเฮฮาจิมา จาโก นามยอน คเวนจานึนกอยา

부디 좋은 사람 만나길 바래

พูดี โชฮึน ซารัมมันนากิล พาเร

항상 미안했어

ฮังซัง มิอันเฮซซอ

사랑한단 말도

ซารังฮันดัน มัล โด

보고 싶단 그 말도

โพโก ชิพดา คือ มัลโด

하지 못해 미안해

ฮาจิ มซเฮ มิอันเฮ

내 걱정 하지마

แน ค๊อกจองฮาจิมา

내 눈물은 신경쓰지마

แน นุนมุลรึน จิคยองซือจิมา

부디 좋은 사람 만나길 바래

พูดิ โชฮึน ซารัมมันนากิล พาเร

부디 나를 잊고 행복해야돼

พูดี นารึล อิชโก แฮงบกเฮนาดเว

Credit : Mnet

Thai Romanize : Yokujin

Be the first to like.
loading...