เนื้อเพลง 지금 만나러 갑니다 – Kim Bum

เพลง : 지금 만나러 갑니다

ศิลปิน : Kim Bum

เนื้อเพลง :

스쳐 지나가는 사람들 그 속에서

ซือจยอ ชีนากานึน ซารัมดึล คือ โซกเกซอ

누구보다 먼저 찾고싶었어

นุกุ โพดา มอนจอ ชัจ โก ชิพพอซอ

올것만 같던 그 눈동자 목소리가

โอลกอซมัน กัทดอน คือ นุน ดงจา โมกโซรีกา

안아주고 싶은 마음만 들어

อันนาจุ โก ชัพพึน มาอึมมัน ดึลรอ

그리워서 보고싶어 그댈 부르면

คือรีวอซอ โพโกชิพพอ คือเดล พูรือมยอน

세상 어디든 그댄걸요

เซซาง ออดิดึน คือเดนกอลโย

다시 그댈 불러 봅니다

ทาชี คือเดล พุลรอ พมนิดา

나 이렇게 그대라서

นา อิร๊อคเค คือเดราซอ

사랑하는 그대라서

ซารังฮานึน คือเดราซอ

지금 그댈 만나러 갑니다

ชีกึม คือเดล มันนารอ คัมนิดา

내게 눈물보다 깊은 사랑

เนเก นุนมุล โนดา คิพพึน ซารัง

알려준 그대

อัลรยอจุน คือเด

처음 얘기하던 길가에 가로등도

ชออึม เยกีฮาดอน คิลกาเอ กาโร ทึง โด

여전히 이렇게 내맘을 비춰

ยอชอนฮี อีร๊อคเค เนมัมมึล พีจวอ

눈가에 스치는 모든게 그 모든게

นุนกาเอ ซือจีนึน โมดึนเก คือ โมดึนเก

그대에게만 이어주는 추억

คือเดเอเกมัน อีออชูนึน ชูอ๊อก

진심으로 좋아하게 됐다 말하면

จินซิมมือโร โชฮาฮาเก ดเวซดา อัลฮามยอน

곤란해할까 두렵지만

คนรันเฮฮัลกา ดูรยอพจีมัน

다시 그댈 불러 봅니다

ทาชี คือเดล พูลรอ พมนิดา

나 이렇게 그대라서

นา อีร๊อคเค คือเดราซอ

사랑하는 그대라서

ซารังฮานึน คือเดราซอ

지금 그댈 만나러 갑니다

ชีกึม คือเดล มันนารอ คัมนิดา

내게 눈물보다 깊은 사랑

เนเก นุนมุล โพดา คิพพึน ซารัง

알려준 그대

อัลรยอจุน คือเด

그대 하나로

คือเด ฮานาโร

몇번이라고 해도

มยอจพอร อีราโก แฮโด

다시 태어난대도

ทาชี แทออนันแดโท

그대 사랑이면 된다고

คือเด ซารังอีมยอน ดเวนดาโก

누구보다 사랑합니다

นุกุโพดา ซารังฮัมนิดา

내가슴에 내 맘속에

เนกา ซุมเม เน มัมโซกเก

살아있는 그대라서

ซัลราอิซนึน คือเดราซอ

지금 그댈 만나러 갑니다

ชีกึม คือเดล มันนารอ คัมนิดา

이제 영원이란 약속까지 담아갑니다

อีเจ ยองวอน อีรัน ยักโซกกาจี ดัมมี คัมนิดา

그대 사랑해서 행복합니다

คือเด ซารังเฮซอ แฮงบกฮัมนิดา

—————————————————–

I’m Going to Meet You Now

Within the people I simply brush by

I wanted to find more than anyone

The eyes welled up with tears, that voice

I only want to hold you

If I miss you and call out to you my dear

Wherever I may be, it is for you

I’m calling your name again

Because I’m like this

Because your are the one I love

I’m going to see you again

A love deeper than my tears

The lamp on the street where we

First spoke shines a light on my heart

Evething that catches my eyes,everything

Are memories that remind me of you

If I tell you that I’ve gotten too really like you

Will you feel unsettled? I wonder

I’m calling your name again

Because I’m like this

Because you are the one I love

I’m going to see you again

A love deeper than my tears

With only you

No matter how many things

Even if I’m reborn

Will you feel insettled? I wonder

I love you more than anyone

Inside my heart,

Because you live in my heart

I’m going to meet you now

Bringing along the promise of forever

I’m so happy to be loving you

Credit : Soompi

Thai Romanize : Yokujin

Be the first to like.
loading...