เนื้อเพลง กลัวจะรักไม่จริง – ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์

เพลง : กลัวจะรักไม่จริง

ศิลปิน : ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์

เนื้อเพลง :

กลัว จะ รัก ไม่ จริง เฮ้อ

กลัว จะ รัก ไม่ จริง

กลัว จะ รัก ไม่ จริง

จริง ไม่ กลัว เธอ จ๋า

กลัว รัก นาน

พาล ให้ ช้ำ อุรา

คน ใหม่ มา

เขา จะ คว้า เธอ ไป

กลัว จะ ช้ำ อุรา เฮ้อ

กลัว จะ ช้ำ อุรา

กลัว จะ ช้ำ อุรา

ใน อกพา หวั่น ไหว

เรือน หอ ทอง

คอย นวล น้อง เมื่อ ไร

นาน เท่า ใด

จะ ได้ ครอง ขวัญ ตา

กลุ้ม ใจ นัก

รัก รุ่ม ร้อน ดั่ง ไฟ

เจ็บ ปวด ใจ

รัก ไฉน เฉื่อย ชา

รัก จะ รัก ก็ บอก

ไม่ รัก ก็ บอก ออก มา

ไม่ ต้อง กลัว หรอก หนา

เสีย เวลา ทำ ไม

กลัว จะ รัก ไม่ จริง เฮ้อ

จริง ใจ แล้ว ไม่ กลัว

กลัว ความ รัก หลอก กลัว

กลัว เจ็บ ตัว เจ็บ ใจ

ใจ ฉัน จริง

ใจ ไม่ ทิ้ง ห่าง ไกล

กลัว น้ำ ใจ

เธอ จะ ไม่ รัก จริง

(ดนตรี……)

..กลัว จะ รัก ไม่ จริง เฮ้อ

กลัว จะ รัก ไม่ จริง

กลัว จะ รัก ไม่ จริง

จริง ไม่ กลัว เธอ จ๋า

กลัว รัก นาน

พาล ให้ ช้ำ อุรา

คน ใหม่ มา

เขา จะ คว้า เธอ ไป

กลัว จะ ช้ำ อุรา เฮ้อ

กลัว จะ ช้ำ อุรา

กลัว จะ ช้ำ อุรา

ใน อุรา หวั่น ไหว

เรือน หอ ทอง

คอย นวล น้อง เมื่อ ไร

นาน เท่า ใด

จะ ได้ ครอง ขวัญ ตา

กลุ้ม ใจ นัก

รัก รุ่ม ร้อน ดั่ง ไฟ

เจ็บ ปวด ใจ

รัก ไฉน เฉื่อย ชา

รัก จะ รัก ก็ บอก

ไม่ รัก ก็ บอก ออก มา

ไม่ ต้อง กลัว หรอก หนา

เสีย เวลา ทำ ไม

กลัว จะ รัก ไม่ จริง เฮ้อ

จริง ใจ แล้ว ไม่ กลัว

กลัว ความ รัก หลอก กลัว

กลัว เจ็บ ตัว เจ็บ ใจ

ใจ ฉัน จริง

ใจ ไม่ ทิ้ง ห่าง ไกล

กลัว น้ำ ใจ

เธอ จะ ไม่ รัก จริง

กลัว จะ รัก ไม่ จริง เฮ้อ

กลัว จะ รัก ไม่ จริง เฮ้อ…

Be the first to like.
loading...