เนื้อเพลง แม้เราจะไม่พบกัน – หงา

เพลง : แม้เราจะไม่พบกัน

ศิลปิน : หงา

เนื้อเพลง :

ไกลสุดไกลแสนไกล แต่ใจไม่ไกลหัวใจ คือเกลียวสัมพันธ์มั่นไว้ คือใยแห่งความรักกัน สายลมพัดโยนหญ้าไหว ที่ริมสายธารแห่งนั้น เหมือนใจของเราผูกพัน แผ่นดิน จึงวาดปรายปากกา จารึกลายเส้นศิลป์ แทนอารมณ์อันโบกบิน เป็นดินและลมน้ำไฟ คือความรักความคิดถึง ยิ้มเธอที่ตรึงตาไว้ ผมยาวนุ่มเนียนสยาย ฉันรักเธอ ไกลสุดไกลแสนไกล แต่ใจใกล้ใจใกล้เธอ คงเกลียวสัมพันธ์เสมอ แม้เราจะไม่พบกัน

Be the first to like.
loading...