เนื้อเพลง เจ้าของหัวใจ – ชิน

เพลง : เจ้าของหัวใจ

ศิลปิน : ชิน

เนื้อเพลง :

คนแบบฉัน ก็เหมือนเลขศูนย์ มันไม่มีค่าอะไร

เหมือนฉันถูกทิ้ง ไม่มีเจ้าของ

เป็นคนที่ใครก็มองข้ามไป (ไม่มีความหมาย)

ตื่นตอนเช้า ไม่มีสักวัน ไม่มีเรื่องที่ให้ภูมิใจ

แค่อีกหนึ่งวัน แล้วก็เท่านั้น

ไม่มีอะไรให้จำมากมาย

แต่เมื่อเธอได้เดินเข้ามาหากัน

เธอมีรักและหัวใจให้กับฉัน

ทุกวันก็มีความหมาย ขึ้นมา

You , You’re my heart and soul.

เหมือนเธอเป็นเจ้าของใจ

ช่วยตอบคำถาม ให้ฉันเข้าใจ

ว่ามีชีวิตเพื่อใคร

You , You’re my heart and soul.

เหมือนเธอหยิบฉันขึ้นมา

จากที่ที่ฉันไม่เคยมีค่า

ให้ฉันมีเธออยู่ในใจ

คนแบบฉัน ที่เหมือนเลขศูนย์ ที่ไม่มีค่าอะไร

ที่เคยถูกทิ้ง ไม่มีเจ้าของ

วันนี้มีเธอมาเคียงข้างกาย (กลับความหมาย)

ตื่นแต่เช้า และในทุกวัน มีเรื่องให้น่าภูมิใจ

ไม่ใช่หนึ่งวัน ที่มันผ่านไป

และมีอะไรให้จำมากมาย

ก็เมื่อเธอได้เดินเข้ามาหากัน

เธอมีรักและหัวใจให้กับฉัน

ทุกวันก็มีความหมาย ขึ้นมา

You , You’re my heart and soul.

เหมือนเธอเป็นเจ้าของใจ

ช่วยตอบคำถาม ให้ฉันเข้าใจ

ว่ามีชีวิตเพื่อใคร

You , You’re my heart and soul.

เหมือนเธอหยิบฉันขึ้นมา

จากที่ที่ฉันไม่เคยมีค่า

ให้ฉันมีเธออยู่ในใจ

You , You’re my heart and soul.

เหมือนเธอหยิบฉันขึ้นมา

จากที่ที่ฉันไม่เคยมีค่า

ให้ฉันมีเธออยู่ในใจ

ให้ฉันมีเธออยู่ในใจ…

Be the first to like.
loading...