เนื้อเพลง I think I – byul

เพลง : I think I

ศิลปิน : byul

เนื้อเพลง :

คือ–รอล–รี ออบ–ดา–โก อา-นิล-กอ-รา-โก มิ-ดอ-โจ ~~~~ อึม

แน-กา-คือ-เดล ซา-รัง-ฮัน-ดัน อิ-มาล-โด อัน-เดว-โจ ~~~~ อึม

เควน-ฮัน ชิล-ทู-อิล-กอ-รา-โค

เน-กา เว-โร-อุน-กา โพ-ดา-โค ซา-ชิ-นึล ซก-ยอ-บวาด-จิ-มาน

อี-เจ-ทอ-นึน นาน คัม-ชุล-ซู-กา ออบ-นึล-คอล-โย….

I think I love you… คือ-รอน-กา-บวา-โย

Couse I miss you… คือ-เด-มาน ออบ-ซือ-มยอน

นัน-อา-มู-กอด-โด มด-ฮา-โก ชา-กู แซง-กัก-นา-โก

อิ-รอน-คอล-โพ-มยอน-อา-มู-แร-โด

I’m falling for you… นาน โมล-รัด-จิ-มาน

Now I need you… ออ-นือ-เซง-กา แน-มัม คี-พืน โก-เซ

อา-จูคือ-เก ชา-ริ-ชา-บืน คือ-เด-เอ โม-ซือ-บึล-อี-เจ โพ-อา-โย…..

อ-ริน อัน ออ-อุล-ริน-ดา-โก ชิน-กู คือ-เก ตัก โช-ทัก-โก ~~~~อึม

ฮา-นา-บุ-ทอ ยอล-แก โท-แด-เช มวอ-ฮัน-แก-รา-โด มาด-นึน-เก-ออบ-นึน-เด

ออ-ตอ-เค ซา-ควิล-ซู อิด-นยา-โก

อาล-โด อัน-เดว-นึน แย-กี-รา-โก มาล-ฮา-มยอ ดุล-ลอ-แดด-จิ-มาน

อี-เจ-ทอ-นึน นาน คือ-รอ-กิ-กา ซิล-รึน-กอล-โย

I think I love you… คือ-รอน-กา-บวา-โย

Couse I miss you… คือ-เด-มาน ออบ-ซือ-มยอน

นัน-อา-มู-กอด-โด มด-ฮา-โก ชา-กู แซง-กัก-นา-โก

อิ-รอน-คอล-โพ-มยอน-อา-มู-แร-โด

I’m falling for you… นาน โมล-รัด-จิ-มาน

Now I need you… ออ-นือ-เซง-กา แน-มัม คี-พืน โก-เซ

อา-จูคือ-เก ชา-ริ-ชา-บืน คือ-เด-เอ โม-ซือ-บึล-อี-เจ โพ-อา-โย…..

แว โมล-ลัด-โจว คือ-แด รา-นึน-กอล ~~~~~วู…

แว มด-บวาด-โจว พา-ดร-อา-พิน-เด ~~~~~ โฮ..เย…

คือ ดง-อาน อิ-รอ-เค พา-โร แน-คยอ-เท อิ-ซอด-นึน-เด

แว อิ-เจ-ซอ-ยา ซา-รา-อิ- โพ-อิ-นึน คอน-จิ…~~~~ฮู…

I think I love you… คือ-รอน-กา-บวา-โย

Couse I miss you… คือ-เด-มาน ออบ-ซือ-มยอน

นัน-อา-มู-กอด-โด มด-ฮา-โก ชา-กู แซง-กัก-นา-โก

อิ-รอน-คอล-โพ-มยอน-อา-มู-แร-โด

I’m falling for you… นาน โมล-รัด-จิ-มาน

Now I need you… ออ-นือ-เซง-กา แน-มัม คี-พืน โก-เซ

อา-จูคือ-เก ชา-ริ-ชา-บืน คือ-เด-เอ โม-ซือ-บึล-อี-เจ โพ-อา-โย…..

Be the first to like.
loading...