เนื้อเพลง believe – sj

เพลง : believe

ศิลปิน : sj

เนื้อเพลง :

우리가 만나게 된 날을 축복하는 이 밤은

อูรีกา มันนาเก ทวีน นัลรืล ชุกบุกฮานืน นีพัมมืน

การพบกันของเราในค่ำคืนที่มีความสุข

하늘엔 달이 떠있고 별들은 미소짓죠

ฮานืลเรน ทัลรี ตออิชโก พยอลทืลลืน มีโซ จิซ จโย

ดวงจันทร์หายไปจากท้องฟ้า มีแต่รอยยิ้มจากดวงดาว

그대의 미소가 지워지지 않길 바래요

คือแดอึย มีโซกา จีวอจีจี อันกีล บาแรโย

ผมปรารถนาว่ารอยยิ้มของคุณจะไม่ถูกลบออก

언제나 행복한 날들이 계속 되길 빌며

ออนเจนา แฮกโบกฮัน นัลทืลลี กแยโซก ทวีกีล พีลมยอ

และวันเหล่านั้นก็จะมีความสุขตลอดไป

혼자 지내는 밤은

โฮนจา จีแนนืน พัมมืน

ผมอยู่ตัวคนเดียวในยามค่ำคืน

나 그대가 자꾸 떠올라

นา คือแดกา จากู ตอโอลรา

เอาแต่เฝ้าคิดถึงคุณตลอดเวลา

그대에게 전화를 걸어

คือแดเอเก จอนฮวา รืล กอลรอ

ถ้าหากผมโทรไปหาคุณ

투정을 부린다 해도

ทูจองอืล พูริมดา แฮโด

ผมจะได้ยินเสียงหงุดหงิดกลับมามั๊ยนะ

사실 나의 마음은 그런게 아니란걸

ซาซิล นาอึย มาอืมมืน คือรอนเก อานีรัน กอล

ความจริงแล้ว หัวใจของผมนั้นกลัวว่าคุณจะไม่คิดแบบเดียวกับที่ผมคิด

알고있나요 다 알고도 모른체 하는 건가요

อัลโกอิซนาโย ดา อัลโกโด โมรืนเช ฮานืน กอนกาโย

คุณเข้าใจผมหรือเปล่า ผมแค่อยากให้คุณรู้ถึงสิ่งที่ผมทำไปทั้งหมด

힘든 일이 있다해도 그대 목소릴

ฮิมทืน อิลรี อิซดาแฮโด คือแด โมกโซริล

ยามที่ผมรู้สึกเหน็ดเหนื่อยใจ

잠시라도 듣게 된다면

จัมซีราโด ทืดเก ทวอนดา มยอน

เพียงแค่ได้ยินเสียงของคุณ

난 다 잊고 웃을 수 있죠

นัน ดา อิจโก อุซซืล ซู อิซจโย

ผมก็ลืมปัญหาไปหมดทุกอย่างและก็ยิ้มออกมาได้

그대를 만날 수 있었던 건 행운이죠

คือแดรืล มันนัล ซู อิซออซทอน กอน แฮงอุนนีจโย

ผมรู้สึกว่าตัวเองโชคดีที่ได้พบคนเช่นคุณ

곁에만 있어도 웃을 수 있게 만드니까요

กยอทเทมัน อิซซอโด อุซซืล ซู อิซเก มัน ดือนีกาโย

เพราะคุณทำให้ผมยิ้มยามที่ได้อยู่ใกล้ๆ

그대가 저 멀리 있어도 찾을 수 있어요

คือแดกา จอ มอลรี อิซซอโด ชัจจืล ซู อิซซอโย

ผมสามารถหาคุณได้แม้ว่าเราจะอยู่ไกลกัน

내 안에 그대가 미소를 짓고 있으니까

แน อันเน คือแดกา มีโซรืล จิซโก อิซอือนีกา

เพราะรอยยิ้มของคุณอยู่ในใจผมแล้ว

오랜 시간 흐르면 다툴 수도 있죠

โอแรน ซีกัน ฮือรือมยอน ดาทุล ซู โด อิซจโย

ถ้าหากเวลาที่ผ่านไปนานๆ อาจจะทำให้เราทะเลาะกันมากขึ้น

그런 날들이 온대도 변하지 않을께요

คือรอน นัล ทืลรี โอนแดโด พยอนฮาจี อันฮืลเกโย

แต่วันเวลาเหล่านั้นจะไม่ทำให้ผมเปลี่ยนไปหรอกนะ

약속해요 하늘아래 맹세 할께요

ยากโซกแฮโย ฮานืลราแร แมงเซ ฮัล เกโย

ผมขอสัญญาและสาบานกับสวรรค์เบื้องบน

달빛아래 기도 할께요

ทัล พิชชาแร กีโด ฮัลเกโย

จะขออธิษฐานภายใต้แสงจันทร์

그댈 울리지 않는다고

คือแดล รุลรีจี อันนืนดาโก

ว่าผมจะไม่ทำให้คุณร้องไห้อีกแล้ว

우리가 만나게 된 날을 축복하는 이 밤은

อูรีกา มันนาเก ทวีน นัลรืล ชุกบุกฮานืน นีพัมมืน

การพบกันของเราในค่ำคืนที่มีความสุข

하늘엔 달이 떠있고 별들은 미소짓죠

ฮานืลเรน ทัลรี ตออิชโก พยอลทืลลืน มีโซ จิซ จโย

ดวงจันทร์หายไปจากท้องฟ้า มีแต่รอยยิ้มจากดวงดาว

그대의 미소가 지워지지 않길 바래요

คือแดอึย มีโซกา จีวอจีจี อันกีล บาแรโย

ผมปรารถนาว่ารอยยิ้มของคุณจะไม่ถูกลบออก

언제나 행복한 날들이 계속 되길 빌며

ออนเจนา แฮกโบกฮัน นัลทืลลี กแยโซก ทวีกีล พีลมยอ

และวันเหล่านั้นก็จะมีความสุขตลอดไป

먼 훗날 언젠간 지치고 힘이 든다 해도

มอน ฮุซนัล รอนเจนกัน จีชีโก ฮิมมี ทืนดา แฮโด

ในอนาคตข้างหน้าถ้าหากคุณรู้สึกเหน็ดเหนื่อยและอ่อนล้า

행복하고 아름다웠던 추억을 기억해요

แฮงโบกฮาโก อารืมดา วอซทอน จูออกอืล กีออกแฮโย

ขอให้นึกถึงความทรงจำที่สวยงามและมีความสุข

서로의 화원에 믿음을 심고 행복을 피워

ซอโรอึย ฮวาวอนเน มิททืมมืล ซิมโก แฮงโบกกืล พีวอ

เราจะสร้างสวนดอกไม้ความเชื่อใจกันและกันและเบ่งบานเป็นความสุข

마음의 열쇠를 너에게 전해 줄 테니까

มาอืมอึย ยอลซวีรืล นอเอเก จอนแฮ จูล เทนีกา

แล้วผมจะไขกุญแจหัวใจเข้าไปหาคุณ

Cardit :: SuJu_Cin@Love U, Super Junior

Credit : Lyrics – 2000mp3 , แปลและเรียบเรียง – ซูจอง

Be the first to like.
loading...
LINE it!